Chúc mừng các bạn SV đạt giải trong kỳ thi Olympic cấp trường môn Cơ học chất lỏng (Thủy lực)

Theo thông báo của Phòng CTCT&QLSV, trong tổng số 23 SV dự thi Olympic cấp trường môn Cơ học chất lỏng (Thủy lực) năm học 2014 – 2015 có 6 SV đã đạt giải, gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 1 giải khuyến khích. Kết quả như sau:

TT SBD Họ và tên Lớp Giải
1 11 Hồ Thị Trâm 53C-TL3 Nhất
2 8 Trần Đức  Mạnh 53C-TL2 Nhì
3 9 Nguyễn Quang  Thanh 53C-TL1 Ba
4 10 Trịnh Đắc Tuấn 53C-TL3 Ba
5 12 Đỗ Ngọc  Hoàn 53C-TL4 Ba
6 5 Trần Thị  Ngoan 54C-TL3 Khuyến khích

Xin chúc mừng các bạn đã đạt giải trong kỳ thi Olympic cấp trường và hẹn gặp lại các bạn trong kỳ thi Olympic Cơ học Toàn Quốc được tổ chức tại Đại học Thủy lợi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s