Lời giải các bài tập về phương trình động lượng

Để xác định các lực tác dụng trong dòng chảy cần áp dụng phương trình động lượng và các phương trình khác, đây là các bài tập khó trong Cơ học chất lỏng, đòi hỏi SV phải ứng dụng thành thạo 3 phương trình cơ bản của Thủy động lực học để giải bài toán. Nhằm mục đích giúp các bạn SV thực hành kỹ năng giải quyết vấn đề, trên webpage này sẽ có một số ví dụ về các dạng bài tập kèm theo lời giải. Các bạn nên cố gắng làm bài tập trước khi xem lời giải. Ngoài ra, SV có thể đặt các câu hỏi và thảo luận với GV trong mục Comments.

Ví dụ 1: Phương trình động lượng

Ví dụ 2: Ứng dụng PT liên tục, năng lượng, động lượng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s