Danh sách SV bị cấm thi môn Thủy lực công trình

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-16-H2 đã kết thúc giai đoạn 1, kỳ 1 năm học 2016-2017. Những SV không học đủ 36 tiết và có các bài kiểm tra không đạt yêu cầu sẽ bị cấm thi môn Thủy lực công trình theo Quy chế của Trường Đại học Thủy lợi. Điểm quá trình của SV lớp H2 sẽ có trên webpage này trong thời gian sớm nhất.

SV lớp H2 sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Danh sách SV bị cấm thi Thủy lực công trình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s