Bài tập lớn Thủy lực công trình kỳ I năm học 2016-2017

Bài tập lớn môn Thủy lực công trình do bộ môn Thủy lực biên soạn sẽ giúp SV thực hành tính toán thủy lực các công trình trong một hệ thống thủy lợi. GV phụ trách môn học giao cho mỗi SV một bộ số liệu riêng. SV phải làm bài tập này trong suốt thời gian học môn Thủy lực công trình. Nội dung các bước tính toán sẽ được GV hướng dẫn trên lớp để SV thực hiện bài tập của mình. Thực hành các phần của bài tập này sẽ giúp SV nâng cao kỹ năng tính toán các công trình thực tế như đập tràn, bể tiêu năng, cống lộ thiên, kênh… Cuối học kỳ SV nộp bài tập lớn cho GV chấm để đánh giá điểm quá trình. Những bài nộp muộn sau hạn sẽ không được chấp nhận và bị điểm Không.

Lớp Thủy lực công trình 1-16-C1: BÀI TẬP LỚN TLCT

Hạn nộp bài tập: 7h00, thứ Hai, ngày 12/12/2016.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s