Thủy lực công trình: Chương 2 – Đập tràn

Chương 2 của môn Thủy lực công trình trình bày về các dạng đập tràn và phương pháp tính toán thủy lực các loại đập tràn thành mỏng, thực dụng, đỉnh rộng. Các bài tập của chương này giúp SV xác định lưu lượng qua tràn, cột nước hay chiều rộng của tràn. Các dạng bài mẫu đã được giới thiệu trong giờ học trên lớp và trong các giáo trình. Thực hành các bài tập này giúp SV nắm vững phương pháp tính và rèn luyện kỹ năng tính toán. Chương này có 2 bài tập: bài tập số 3 về đập tràn thành mỏng và thực dụng, bài tập số 4 về đập tràn đỉnh rộng. Hạn nộp bài tập của lớp (C1) như sau:

Bài tập số 3 TLCT, hạn nộp: Tiết 3, thứ Tư, ngày 23/11/2016.

Bài tập số 4 TLCT, hạn nộp: Tiết 1, thứ Hai, ngày 28/11/2016.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s