Đáp án đề Kiểm tra giữa kỳ môn Thủy lực công trình (lớp C1)

Ngày 25/11/2016, các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-16 (C1) đã làm bài kiểm tra giữa kỳ. Để tự đánh giá bài làm của mình, các bạn có thể tham khảo kết quả các câu hỏi của đề kiểm tra trong link dưới đây. Điểm bài kiểm tra sẽ có trên webpage này trong thời gian sớm nhất. Các bạn SV lớp C1 sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Đáp án đề kiểm tra TLCT bài 1.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s