Thủy lực công trình: Chương 3 – Nối tiếp, tiêu năng

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-16 (C1) sẽ làm các bài tập chương 3 trong link dưới đây. Các bài tập này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán và xác định hình thức nối tiếp sau đập tràn, kích thước của bể tiêu năng. Sau khi làm các bài tập này, SV sẽ hoàn thành được chương 2 trong bài tập lớn của mình và nắm vững kiến thức về công trình tiêu năng sau đập tràn.

BÀI TẬP SỐ 5 TLCT.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s