Điểm kiểm tra Thủy lực công trình bài 1

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-16-C1 đã làm bài kiểm tra giữa kỳ. Bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem trong buổi học sáng thứ hai, ngày 5/12. SV tự bảo quản bài kiểm tra của mình. Mọi câu hỏi liên quan đến bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp học. Để xem điểm bài kiểm tra các bạn đăng nhập vào tài khoản email@wru.vn của SV trong link dưới đây.

Điểm Kiểm tra TLCT bài 1.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s