Đáp án đề kiểm tra Thủy lực công trình bài 2

Ngày 16/12/2016, SV lớp Thủy lực công trình 1-16 (C1) đã làm bài kiểm tra cuối kỳ 1. Các bạn SV có thể tham khảo đáp án của đề kiểm tra trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến bài kiểm tra sẽ được giải đáp trong buổi học sáng ngày 26/12/2016. Bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. Điểm bài kiểm tra sẽ có trên webpage này trong thời gian sớm nhất. Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-16 (C1) sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Đáp án kiểm tra TLCT bài 2.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s