Điểm Quá trình môn Cơ học chất lỏng lớp N04

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16- N04 kỳ II năm học 2016 -2017 đã học xong môn Cơ học chất lỏng và có thể xem Điểm Quá trình của mình trong link dưới đây, hoặc xem điểm trên bảng thông báo của Bộ môn Thủy lực, phòng 309 nhà A1 . Trọng số của Điểm Quá trình là 30%. SV có thắc mắc về điểm cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng ghi rõ họ tên, lớp, mã số SV. Hạn cuối cùng để thắc mắc Điểm Quá trình là 18h, thứ hai, ngày 03/4/2017. Các bạn SV lớp No4 sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Điểm Quá trình CHCL N04.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s