Điểm kiểm tra môn Cơ học chất lỏng bài 1, lớp 2-16-(C1)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-(C1) đã làm bài kiểm tra giữa kỳ môn Cơ học chất lỏng và có thể xem điểm bài kiểm tra này trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến bài kiểm tra và điểm của SV sẽ được giải đáp trên lớp học hoặc qua email. Ngày 22/5/2017, bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. SV lớp (C1) sử dụng tài khoản email @wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra Thủy tĩnh lớp C1.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s