Kiểm tra cuối kỳ môn Cơ học chất lỏng

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16 (C1) và (N4) sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ vào thời gian như sau:

  • Lớp (N04): tiết 11, thứ ba, ngày 30/5/2017 tại phòng 429 A2;
  • Lớp (C1): tiết 2, thứ năm, ngày 01/6/2017 tại phòng 333 A3.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến các chương 4, 5, 6, 8. Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng và Bài giảng Cơ học chất lỏng.

Theo Quy chế, SV chỉ được thi kết thúc môn học khi đi học đủ 80% thời lượng môn học (36 tiết học) và có 1 bài kiểm tra đạt yêu cầu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s