Điểm kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ 2 của lớp (N4)

SV lớp Cơ học chất lỏng (N4) xem điểm kiểm tra cuối kỳ trong link dưới đây. Ngày 6/6/2017, bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản đến hết năm học. SV có thắc mắc về điểm kiểm tra có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng. Đáp án của đề kiểm tra đã có trên webpage này. Ngoài ra, các câu hỏi của SV về bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lên học trong buổi chiều ngày 6/6/2017. SV lớp (N4) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra CHCL bài 2, lớp N4.

Đáp án đề kiểm tra cuối kỳ môn Cơ học chất lỏng lớp (N4)

Tuần từ ngày 5/6/2017 đến 10/6/2017 là tuần học cuối cùng của học kỳ II năm học 2016-2017. Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (N4) đã làm bài kiểm tra lần thứ hai và có thể xem đáp án đề kiểm tra trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến nội dung bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp hoặc SV gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng. Điểm của bài kiểm tra sẽ có trên webpage này trong ngày 03/6/2017. Các bạn SV lớp (N4) sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Đáp án đề kiểm tra 2 lớp (N4).