Điểm kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ 2 của lớp (N4)

SV lớp Cơ học chất lỏng (N4) xem điểm kiểm tra cuối kỳ trong link dưới đây. Ngày 6/6/2017, bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản đến hết năm học. SV có thắc mắc về điểm kiểm tra có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng. Đáp án của đề kiểm tra đã có trên webpage này. Ngoài ra, các câu hỏi của SV về bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lên học trong buổi chiều ngày 6/6/2017. SV lớp (N4) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra CHCL bài 2, lớp N4.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s