Đáp án đề kiểm tra Cơ học chất lỏng bài 2 lớp (C1)

Đây là tuần cuối cùng của giai đoạn 2 học kỳ II năm học 2016-2017. Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-(C1) đã làm bài kiểm tra lần thứ hai và có thể xem đáp án đề kiểm tra trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến nội dung bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp hoặc SV gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng. Các bạn SV lớp (C1) sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Đáp án đề kiểm tra CHCL bài 2.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s