Điểm Thí nghiệm Cơ học chất lỏng lớp (N4)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16- (N4) đã nộp Báo cáo thí nghiệm có thể xem điểm Thí nghiệm trong link dưới đây. Điểm quá trình môn Cơ học chất lỏng sẽ có trên web site vào cuối tuần này. SV lớp (N4) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm thí nghiệm CHCL lớp (N4).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s