Điểm quá trình môn Cơ học chất lỏng lớp (C1)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-(C1) xem điểm quá trình trong link dưới đây. SV có thắc mắc về điểm Quá trình có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng theo đ/c: hohung.thuyluc@tlu.edu.vn để được giải đáp. Hạn cuối cùng là 17h00 ngày 12/6/2017. Trọng số điểm quá trình là 30%. SV lớp (C1) sử dụng tài khoản email@wru.vn để xem Điểm Quá trình CHCL lớp (C1).

Advertisements