Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 3 – Thủy tĩnh

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 (N01) học kỳ hè năm 2017 thân mến,

Chào mừng các bạn đến với môn Cơ học chất lỏng,

Đây là trang web phục vụ môn học. Tại đây các bạn sẽ lấy bài tập để làm ở nhà và theo dõi các thông tin liên quan đến lớp học như: lịch kiểm tra, lịch thí nghiệm, nội dung kiểm tra, thi cuối kỳ… Các bài tập trên webpage này dựa theo nội dung của từng chương mà SV đã học trên lớp, giúp SV củng cố kiến thức và thực hành kỹ năng tính toán. Để học tập hiệu quả, các bạn phải làm các bài tập trong sách Cơ học chất lỏng và những bài tập trên webpage này. Nội dung các bài tập sẽ được thảo luận trên lớp. GV sẽ giải đáp các câu hỏi của SV liên quan đến môn học trong các buổi học trên lớp hoặc qua email.

Giảng viên phụ  trách lớp: PGS. TS. Hồ Việt Hùng.

Dưới đây là các bài tập chương 3: Thủy tĩnh.

BT Áp suất, áp lực tác dụng lên mặt phẳng

BT Áp lực tác dụng lên mặt cong

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s