Kiểm tra Cơ học chất lỏng giữa kỳ

SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19 (59C-X2) sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ trong buổi học chiều thứ Năm, ngày 21/11/2019 tại lớp học, phòng 237 nhà A3.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 1, 2, 3.

Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng và Bài giảng Cơ học chất lỏng.