Điểm kiểm tra giữa kỳ môn Cơ học chất lỏng

SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19-(59CX2) xem điểm kiểm tra giữa kỳ 2 năm học 2018-2019 trong link dưới đây. Ngày 10/12/2019, bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. SV có thắc mắc về điểm Bài kiểm tra có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng hoặc thảo luận trực tiếp trên lớp học. Đáp án của đề kiểm tra đã có trên webpage này, SV tự xem đáp án của mình. Ngoài ra, các câu hỏi của SV về bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp học trong buổi chiều ngày 10/12/2019.

SV lớp (59CX2) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KỲ.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s