Kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ

SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19 (59CX2) sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ trong buổi học chiều thứ Năm, ngày 19/12/2019 tại lớp học, phòng 237 nhà A3.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 4, 5, 6, 8.

Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng và Bài giảng Cơ học chất lỏng.

Hạn nộp Báo cáo thí nghiệm: 15h40, ngày 19/12/2019 tại phòng 237 nhà A3.

2 thoughts on “Kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s