Đáp án đề kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19 (59CX2) đã làm bài kiểm tra cuối kỳ. Đáp án đề kiểm tra có trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến nội dung bài kiểm tra đã được giải đáp trên lớp học và bài kiểm tra này đã trả lại cho SV tự bảo quản. Ngoài ra, SV có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải đáp các vấn đề khác liên quan đến môn học. Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (59CX2) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem

Đáp án đề kiểm tra CHCL cuối kỳ.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s