Điểm Quá trình môn Cơ học chất lỏng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19 (59CX2) đã học xong môn Cơ học chất lỏng và có thể xem Điểm Quá trình của mình trong link dưới đây hoặc trên bảng thông báo của Bộ môn Thủy lực, phòng 309 nhà A1 . Trọng số của Điểm Quá trình là 30%. SV có thắc mắc về điểm cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng ghi rõ họ tên, lớp, mã SV. Ngoài ra, các bạn SV có thể gặp GV vào lúc 10h30 ngày 30/12/2019 tại Bộ môn Thủy lực. Hạn cuối cùng để thắc mắc Điểm Quá trình là 18h00, thứ Hai, ngày 30/12/2019. Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19 (59CX2) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm Quá trình Cơ học chất lỏng lớp (59CX2).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s