Kiểm tra Cơ học chất lỏng giữa kỳ

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-19 (Học tiết 1,2,3 thứ Ba, Năm, phòng 327) sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ trong buổi học sáng thứ Năm, ngày 25/6/2020 tại lớp học, phòng 327 nhà A2.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 1, 2, 3.

Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng và Bài giảng Cơ học chất lỏng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s