Đăng ký thí nghiệm Cơ học chất lỏng

SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19-(60MT), học lý thuyết tiết 1, 2, 3, sáng thứ BA, thứ Năm tại phòng 327 A3, sẽ đăng ký thí nghiệm theo LINK dưới đây, có 3 nhóm thí nghiệm:

Nhóm 1: chiều thứ Ba, ngày ; 14/7/2020

Nhóm 2: chiều thứ Năm, ngày 16/7/2020;

Nhóm 3: chiều thứ Sáu, ngày 17/7/2020.

SV đăng ký thí nghiệm TẠI ĐÂY.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s