Điểm Quá trình Cơ học chất lỏng lớp (N07) đã cập nhật sau tuần học cuối cùng

Kỳ hè 2017 đã kết thúc, SV lớp (N07) chuẩn bị thi môn Cơ học chất lỏng. Sau khi cập nhật tình hình học tập của SV trong tuần học cuối cùng và 2 SV chưa kiểm tra bài 2 trước đây, nay đã kiểm tra, Điểm Quá trình của SV lớp (N07) đã được điều chỉnh lại như file trong LINK dưới đây. Nếu SV còn có thắc mắvề điểm Quá trình, có thể gửi email cho thầy Lê Xuân Hiền theo địa chỉ: hienlx@tlu.edu.vn để được giải thích. Hạn cuối cùng để phúc tra điểm Quá trình của lớp (N07) là 18h00 thứ Hai, ngày 21/8/2017.

SV lớp (N07) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm Quá trình CHCL lớp (N07).

Điểm Quá trình môn Cơ học chất lỏng lớp (N01) kỳ hè 2017

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9- (N01) xem điểm Quá trình trong LINK dưới đây. Nếu SV có thắc mắc về điểm Quá trình, có thể gặp GV tại Bộ môn Thủy lực, phòng 309 nhà A1, vào lúc 9h00 thứ Hai, ngày 21/8/2107 hoặc gửi email theo địa chỉ hohung.thuyluc@tlu.edu.vn. Hạn cuối cùng để phúc tra điểm Quá trình là 11h30 ngày thứ Ba, 22/8/2017. SV lớp (N01) sử dụng tài khoản email@wru.vn để xem Điểm Quá trình CHCL lớp (N01).

Đáp án kiểm tra cuối kỳ hè môn Cơ học chất lỏng lớp (N01)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 (N01) đã làm bài kiểm tra cuối kỳ hè 2017 và có thể xem đáp án đề kiểm tra trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến nội dung bài kiểm tra được giải đáp trên lớp. Ngoài ra, SV có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải đáp các vấn đề khác liên quan đến môn học. Điểm của bài kiểm tra đã có trên webpage này. Các bạn SV lớp (N01) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Đáp án đề kiểm tra 2 lớp (N01).

Điểm Quá trình môn Cơ học chất lỏng lớp N07 (Dự thảo)

Các bạn SV lớp (N07) xem dự thảo Điểm Quá trình môn Cơ học chất lỏng trong LINK dưới đây. Nếu có thắc mắc về điểm Quá trình, SV có thể gửi email cho thầy Lê Xuân Hiền hoặc trao đổi ý kiến trực tiếp với thầy Hùng trên lớp học trong ngày 18/8/2017. SV lớp (N07) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm Quá trình CHCL lớp (N07).

Điểm kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ hè của lớp (N01)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 (N01) xem điểm kiểm tra cuối kỳ môn Cơ học chất lỏng trong link dưới đây. Bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem trong buổi học sáng thứ Sáu, ngày 18/8/2017. Các câu hỏi của SV liên quan đến bài kiểm tra cũng sẽ được giải đáp trong buổi học này. SV lớp Cơ học chất lỏng (N01) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra CHCL cuối kỳ hè.

Điểm Thí nghiệm Cơ học chất lỏng lớp (N01) kỳ hè 2017

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 (N01) đã làm thí nghiệm và nộp Báo cáo có thể xem điểm Thí nghiệm của mình trong LINK dưới đây. SV có thắc mắc về điểm Thí nghiệm cần gửi email cho GV hoặc gặp trực tiếp GV trên lớp học trong 5 phút nghỉ giữa giờ.

SV lớp (N01) sử dụng email@wru.vn để xem ĐIỂM THÍ NGHIỆM CHCL.

Cơ học chất lỏng: Bài tập Chương 10 – Dòng chảy đều trong kênh

Dòng chảy ổn định, đều trong kênh hở là nội dung cuối cùng của Cơ học chất lỏng và mở đầu của Thủy lực dòng hở. Các bài tập trong chương 10 giúp SV thực hành kỹ năng tính toán các kích thước mặt cắt ngang của kênh lăng trụ, xác định vận tốc và lưu lượng dòng chảy trong kênh. Ngoài ra, việc làm bài tập sẽ giúp SV hiểu rõ mặt cắt lợi nhất về thủy lực, quy trình thiết kế mặt cắt ngang của kênh.

BT CHCL chương 10