Fluid Mechanics Homework for 59NK class

Homework problems will be assigned weekly and are due at the beginning of class. No late homework will be accepted. Students are encouraged to work in groups but every student must turn in a separate and individual document.

Homework Assignments of a Fluid Mechanics Course for 59NK class are the following problems:

FM Homework Assignment 1

FM Homework Assignment 2

Link for uploading your HW solutions.

Điểm Quá trình môn Cơ học chất lỏng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19 (59CX2) đã học xong môn Cơ học chất lỏng và có thể xem Điểm Quá trình của mình trong link dưới đây hoặc trên bảng thông báo của Bộ môn Thủy lực, phòng 309 nhà A1 . Trọng số của Điểm Quá trình là 30%. SV có thắc mắc về điểm cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng ghi rõ họ tên, lớp, mã SV. Ngoài ra, các bạn SV có thể gặp GV vào lúc 10h30 ngày 30/12/2019 tại Bộ môn Thủy lực. Hạn cuối cùng để thắc mắc Điểm Quá trình là 18h00, thứ Hai, ngày 30/12/2019. Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19 (59CX2) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm Quá trình Cơ học chất lỏng lớp (59CX2).

Đáp án đề kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19 (59CX2) đã làm bài kiểm tra cuối kỳ. Đáp án đề kiểm tra có trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến nội dung bài kiểm tra đã được giải đáp trên lớp học và bài kiểm tra này đã trả lại cho SV tự bảo quản. Ngoài ra, SV có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải đáp các vấn đề khác liên quan đến môn học. Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (59CX2) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem

Đáp án đề kiểm tra CHCL cuối kỳ.

 

Cơ học chất lỏng: Bài tập Chương 10 – Dòng chảy đều trong kênh

Chương 10, Dòng chảy ổn định đều trong kênh hở, là ứng dụng các kiến thức cơ bản của Cơ học chất lỏng để tính toán dòng chảy đều trong kênh nhân tạo, mở đầu cho môn học Thủy lực dòng hở. Các bài tập trong chương 10 giúp SV thực hành kỹ năng tính toán các kích thước mặt cắt ngang của kênh lăng trụ như độ sâu dòng đều, chiều rộng đáy kênh, xác định vận tốc và lưu lượng dòng chảy đều trong kênh. Ngoài ra, sau khi hoàn thành các bài tập này, SV sẽ hiểu rõ mặt cắt lợi nhất về thủy lực và quy trình thiết kế mặt cắt ngang của kênh.

BT CHCL chương 10

Kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ

SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19 (59CX2) sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ trong buổi học chiều thứ Năm, ngày 19/12/2019 tại lớp học, phòng 237 nhà A3.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 4, 5, 6, 8.

Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng và Bài giảng Cơ học chất lỏng.

Hạn nộp Báo cáo thí nghiệm: 15h40, ngày 19/12/2019 tại phòng 237 nhà A3.

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 12 – Dòng chảy qua lỗ, vòi

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19 (59CX2) sẽ làm các bài tập chương 12 trong LINK dưới đây. Các bài tập này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán độ sâu nước trong bể chứa và lưu lượng dòng chảy ổn định qua lỗ, vòi; hoặc tính thời gian cần thiết để tháo cạn bể chứa hay chảy đầy bể chứa (dòng chảy không ổn định qua lỗ). Đây là một trong các dạng bài tập sẽ thi cuối kỳ. Các bài tập chương 12 sẽ được thảo luận trên lớp học trong buổi chiều ngày 17/12/2019.

BÀI TẬP CHCL CHƯƠNG 12.