Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 3 – Thủy tĩnh

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng PHMN thân mến,

Để học tập hiệu quả phần Thủy tĩnh, các bạn phải đọc Giáo trình Cơ học chất lỏng tập 1 và làm theo các ví dụ trong bài giảng, học thuộc các công thức tính áp suất, áp lực lên mặt phẳng và mặt trụ, làm các bài tập trong sách Cơ học chất lỏng tập 1 và những bài tập trong LINK dưới đây. Nội dung các bài tập này sẽ được thảo luận trên lớp học. GV sẽ giải  đáp các câu hỏi của SV liên quan đến phần Thủy tĩnh trong buổi học trên lớp, hoặc qua email. Các bài tập chương 3: Thủy tĩnh như sau

BT Áp suất, áp lực tác dụng lên mặt phẳng

BT Áp lực tác dụng lên mặt cong

MỞ LỚP MÔN HỌC THỦY LỰC CÔNG TRÌNH (HYDRAULIC ENGINEERING) KỲ HÈ 2021

Nhóm sinh viên CTTT sau khi thống nhất cùng bộ môn phụ trách môn học sẽ gửi đơn đề nghị với nhà trường cho phép tổ chức mở lớp môn học, như sau:

1. Tên môn học: Thuỷ lực công trình (HYDRAULIC ENGINEERING), CTTT

2. Số tín chỉ: 3

3. Kế hoạch học tập: 4 tuần, Thời gian: từ ngày 02/8/2021 đến hết ngày 29/8/2021

4. Thời khóa biểu:

Thứ học trong tuầnThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 6
Tiết bắt đầu1711
Tiết kết thúc3933

Các bạn sv có nguyện vọng học lại liên hệ với sv Nguyễn Lân, Lớp: 59NKN;

Số điện thoại: 0834003427

Điểm Quá trình môn Cơ học chất lỏng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-20 (61N-CTN-H) đã học xong môn Cơ học chất lỏng và có thể xem Điểm Quá trình của mình trong link dưới đây. Trọng số của Điểm Quá trình là 30%. SV có thắc mắc về điểm cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng ghi rõ họ tên, lớp, mã SV để được phúc tra điểm. Sinh viên chú ý theo dõi các thông tin khác liên quan đến lớp học được đăng tải trên webpage này.

Điểm Quá trình CHCL 60N-CTN-H

Kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-20 (61N-CTN-H) sẽ làm bài kiểm tra số 2 trong buổi học chiều thứ Sáu, ngày 4/6/2021 (tiết 7-8-9).

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 4, 5, 6, 8.

Thời gian làm bài tự luận: 40 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng và Bài giảng Cơ học chất lỏng.

Các SV chưa làm bài Kiểm tra số 1 có thể làm lại trong buổi chiều thứ Sáu, ngày 4/6/2021.

Cơ học chất lỏng: bài tập Chương 10 – Dòng chảy đều trong kênh

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-20 (61N-H-CTN) sẽ làm các bài tập chương 10 trong link dưới đây. Các bài tập này giúp SV thực hành tính toán lưu lượng, độ sâu, vận tốc dòng chảy đều trong kênh lăng trụ. Các dạng bài tập này sẽ có trong đề thi cuối kỳ. Các bài tập chương 10 sẽ được thảo luận trong buổi học chiều thứ Hai, ngày 31/5/2021.

Bài tập chương 10 – Dòng đều trong kênh

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 12 – Dòng chảy qua lỗ, vòi

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-20 (61N-H-CTN) sẽ làm các bài tập chương 12 trong LINK dưới đây. Các bài tập này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán độ sâu nước trong bể chứa và lưu lượng dòng chảy ổn định qua lỗ, vòi; hoặc tính thời gian cần thiết để tháo cạn bể chứa hay chảy đầy bể chứa (dòng chảy không ổn định qua lỗ). Đây là một trong các dạng bài tập sẽ thi cuối kỳ. Các bài tập chương 12 sẽ được thảo luận trong buổi chiều thứ Hai, ngày 24/5/2021.

BT Chương 12: Dòng chảy qua lỗ, vòi

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 8 – Tổn thất năng lượng trong dòng chảy

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (61N-H-CTN) cần làm các bài tập Chương 8 trong sách Cơ học chất lỏng tập 1 và các bài tập trong link dưới đây. Nội dung bài tập có phần tính toán tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ trong dòng chảy ổn định, chất lỏng không nén được. Các bài tập chương này giúp SV ứng dụng thành thạo phương trình năng lượng và phương trình liên tục để giải quyết các vấn đề thực tế. Các bài tập này sẽ được thảo luận trong buổi chiều thứ Sáu, ngày 21/5/2021.

BT Chương 8: Tổn thất năng lượng

Cơ học chất lỏng: Bài tập Chương 6 – Phương trình động lượng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (61N-H-CTN) cần tham khảo các ví dụ trong bài giảng của GV và làm bài tập chương 6 trong giáo trình Cơ học chất lỏng tập 1. Ngoài ra, các bạn sẽ làm thêm một số bài tập trong link dưới đây nhằm ứng dụng các phương trình động lượng, năng lượng và phương trình liên tục để xác định lực của dòng chảy tác dụng lên thành ống hoặc tấm chắn hay bề mặt công trình… Đây là các vấn đề thường gặp và cần giải quyết trong thực tế.

Bài tập chương 6 – PT Động lượng