Kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ 2

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-19 (60MT, 60H) sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ trong buổi học sáng thứ Ba, ngày 21/7/2020 tại lớp học, phòng 327 nhà A3.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 4, 5, 6, 8.

Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng và Bài giảng Cơ học chất lỏng.

Hạn nộp Báo cáo thí nghiệm: 7h00, ngày 23/7/2020 tại phòng 327 nhà A3.

Đăng ký thí nghiệm Cơ học chất lỏng

SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19-(60MT), học lý thuyết tiết 1, 2, 3, sáng thứ BA, thứ Năm tại phòng 327 A3, sẽ đăng ký thí nghiệm theo LINK dưới đây, có 3 nhóm thí nghiệm:

Nhóm 1: chiều thứ Ba, ngày ; 14/7/2020

Nhóm 2: chiều thứ Năm, ngày 16/7/2020;

Nhóm 3: chiều thứ Sáu, ngày 17/7/2020.

SV đăng ký thí nghiệm TẠI ĐÂY.

Kiểm tra Cơ học chất lỏng giữa kỳ

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-19 (Học tiết 1,2,3 thứ Ba, Năm, phòng 327) sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ trong buổi học sáng thứ Năm, ngày 25/6/2020 tại lớp học, phòng 327 nhà A2.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 1, 2, 3.

Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng và Bài giảng Cơ học chất lỏng.

HỌC ÔN TẬP VÀ THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG MÔN THỦY LỰC

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HỌC ÔN TẬP VÀ THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG MÔN THỦY LỰC (CƠ HỌC CHẤT LỎNG) NĂM HỌC 2019 – 2020

Được sự đồng ý của Nhà trường, Bộ môn Thuỷ lực tổ chức học ôn để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic cấp Trường môn Thuỷ lực (Cơ học chất lỏng) và Thi Olympic Cơ học toàn quốc tổ chức vào mùa hè năm 2020.

Lịch học ôn như sau: bắt đầu từ 19h00 thứ Ba, ngày 03/12/2019 tại phòng 306 nhà B5, mỗi tuần học 3 buổi,

        Thứ Ba, thứ Năm, tiết 13, 14, 15 tại phòng 306-B5

Thứ Bảy, tiết 2, 3, 4, 5, 6 tại phòng 306-B5.

Thời gian học: từ ngày 03/12/2019 đến ngày 20/4/2020.

Thi Olympic cấp Trường môn Thuỷ lực (Cơ học chất lỏng) vào lúc 8h00 thứ Bảy, ngày 28/12/2019 tại phòng 306 nhà B5.

Mời các bạn sinh viên yêu thích môn học và có nguyện vọng thi Olympic Thủy lực tham gia học ôn.

Kiểm tra Thủy lực công trình cuối GĐ 1 học kỳ 1

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình-1-19 (59N) sẽ làm bài kiểm tra cuối GĐ1 kỳ 1 vào tiết 3, thứ Năm, ngày 10/10/2019 tại lớp học, phòng 341 nhà A3.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 2, 3, 4. Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ sở hệ thống thủy lực công trình, Thủy lực tập 2, Bài tập Thủy lực tập 2 và Bài giảng Thủy lực công trình.

SV lớp Thủy lực công trình-1-19 (59N) đăng ký thí nghiệm theo nhóm

SV lớp Thủy lực công trình-1-19 (59N), học lý thuyết tiết 1, 2, 3 sáng thứ Ba, thứ Năm tại phòng 341 A3, sẽ đăng ký thí nghiệm theo LINK dưới đây, có 2 nhóm thí nghiệm:

 * Nhóm 1: Chiều thứ Tư, ngày 25/9/2019.

* Nhóm 2: Chiều thứ Năm, ngày 26/9/2019.

SV đăng ký thí nghiệm TẠI ĐÂY.

Kiểm tra giữa kỳ môn Thủy lực công trình

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình-1-19 (59N) sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ vào tiết 3, thứ Năm, ngày 12/9/2019 tại lớp học, phòng 341 nhà A3.

Nội dung kiểm tra: Bài tập của Chương 1 – Dòng chảy ổn định trong kênh hở.

Thời gian làm bài: 45 phút. Tài liệu được phép sử dụng: Sách và Bài giảng Thủy lực công trình (SV không được sử dụng các tài liệu Photo copy).

Theo Quy chế, SV chỉ được thi hết môn khi học đủ 80% thời lượng môn học và có 1 bài kiểm tra đạt yêu cầu.

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-18-(GT) đăng ký thí nghiệm

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-18-(GT), học lý thuyết tiết 1, 2, 3 sáng thứ BA, thứ Năm tại phòng 302 và 301 B5, sẽ làm thí nghiệm trong 2 buổi, có 2 nhóm thí nghiệm, mỗi nhóm chỉ làm 1 buổi như sau:

Nhóm 1: Chiều thứ Ba, ngày 14/5/2019;

Nhóm 2: Sáng thứ Bảy, ngày 18/5/2019.

GV hướng dẫn TN:  Nguyễn Văn Tài

SV sử dụng email@wru.vn của mình để đăng ký thí nghiệm TẠI ĐÂY.

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17-7 (01) đăng ký thí nghiệm hè 2018

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17-7 (01), học lý thuyết tiết 1, 2, 3, sáng thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu tại phòng 325 A2, sẽ đăng ký thí nghiệm từ ngày 26/7 đến 31/7/2018, có 2 nhóm thí nghiệm:

Nhóm 1: Sáng thứ Năm, ngày 2/8/2018;

Nhóm 2: Chiều thứ Năm, ngày 2/8/2018.

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17-7 (01) đăng ký thí nghiệm TẠI ĐÂY.