MỞ LỚP MÔN HỌC THỦY LỰC CÔNG TRÌNH (HYDRAULIC ENGINEERING) KỲ HÈ 2021

Nhóm sinh viên CTTT sau khi thống nhất cùng bộ môn phụ trách môn học sẽ gửi đơn đề nghị với nhà trường cho phép tổ chức mở lớp môn học, như sau:

1. Tên môn học: Thuỷ lực công trình (HYDRAULIC ENGINEERING), CTTT

2. Số tín chỉ: 3

3. Kế hoạch học tập: 4 tuần, Thời gian: từ ngày 02/8/2021 đến hết ngày 29/8/2021

4. Thời khóa biểu:

Thứ học trong tuầnThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 6
Tiết bắt đầu1711
Tiết kết thúc3933

Các bạn sv có nguyện vọng học lại liên hệ với sv Nguyễn Lân, Lớp: 59NKN;

Số điện thoại: 0834003427

Kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-20 (61N-CTN-H) sẽ làm bài kiểm tra số 2 trong buổi học chiều thứ Sáu, ngày 4/6/2021 (tiết 7-8-9).

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 4, 5, 6, 8.

Thời gian làm bài tự luận: 40 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng và Bài giảng Cơ học chất lỏng.

Các SV chưa làm bài Kiểm tra số 1 có thể làm lại trong buổi chiều thứ Sáu, ngày 4/6/2021.

Kiểm tra Cơ học chất lỏng giữa kỳ

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-20 (61N-H-CTN, Học tiết 7,8,9 thứ Hai, Tư, Sáu, tại phòng 234) sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ trong buổi học chiều thứ Sáu, ngày 07/5/2021 tại lớp học, phòng 234 nhà A4.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 1, 2, 3.

Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng tập 1 và Bài giảng Cơ học chất lỏng.

Kiểm tra Thủy lực công trình cuối học kỳ 1

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình (60N) và (60CTN) sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ 1 vào tiết 8 và tiết 11, thứ Năm, ngày 31/12/2020 tại lớp học, nhà A2.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 2, 3, 4. Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ sở hệ thống thủy lực công trình, Thủy lực tập 2, Bài tập Thủy lực tập 2 và Bài giảng Thủy lực công trình.

Lớp 60 CTN: Kiểm tra giữa kỳ môn Thủy lực công trình

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình-(60CTN) sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ vào tiết 11, thứ Năm, ngày 17/12/2020 tại lớp học, phòng 421 nhà A2.

Nội dung kiểm tra: Chương 1 – Dòng chảy ổn định trong kênh hở.

Thời gian làm bài: 45 phút. Tài liệu được phép sử dụng: Sách và Bài giảng Thủy lực công trình.

Theo Quy chế, SV chỉ được thi hết môn khi học đủ 80% thời lượng môn học và có 1 bài kiểm tra đạt yêu cầu.

Các bạn SV có thể tham khảo các dạng bài tập sau: Bài tập TLCT tham khảo

HỌC ÔN TẬP VÀ THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG MÔN THỦY LỰC

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HỌC ÔN TẬP VÀ THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG MÔN THỦY LỰC (CƠ HỌC CHẤT LỎNG) NĂM HỌC 2019 – 2020

Được sự đồng ý của Nhà trường, Bộ môn Thuỷ lực tổ chức học ôn để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic cấp Trường môn Thuỷ lực (Cơ học chất lỏng) và Thi Olympic Cơ học toàn quốc tổ chức vào mùa hè năm 2020.

Lịch học ôn như sau: bắt đầu từ 19h00 thứ Ba, ngày 03/12/2019 tại phòng 306 nhà B5, mỗi tuần học 3 buổi,

        Thứ Ba, thứ Năm, tiết 13, 14, 15 tại phòng 306-B5

Thứ Bảy, tiết 2, 3, 4, 5, 6 tại phòng 306-B5.

Thời gian học: từ ngày 03/12/2019 đến ngày 20/4/2020.

Thi Olympic cấp Trường môn Thuỷ lực (Cơ học chất lỏng) vào lúc 8h00 thứ Bảy, ngày 28/12/2019 tại phòng 306 nhà B5.

Mời các bạn sinh viên yêu thích môn học và có nguyện vọng thi Olympic Thủy lực tham gia học ôn.

SV lớp Thủy lực công trình-1-19 (59N) đăng ký thí nghiệm theo nhóm

SV lớp Thủy lực công trình-1-19 (59N), học lý thuyết tiết 1, 2, 3 sáng thứ Ba, thứ Năm tại phòng 341 A3, sẽ đăng ký thí nghiệm theo LINK dưới đây, có 2 nhóm thí nghiệm:

 * Nhóm 1: Chiều thứ Tư, ngày 25/9/2019.

* Nhóm 2: Chiều thứ Năm, ngày 26/9/2019.

SV đăng ký thí nghiệm TẠI ĐÂY.

Kiểm tra giữa kỳ môn Thủy lực công trình

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình-1-19 (59N) sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ vào tiết 3, thứ Năm, ngày 12/9/2019 tại lớp học, phòng 341 nhà A3.

Nội dung kiểm tra: Bài tập của Chương 1 – Dòng chảy ổn định trong kênh hở.

Thời gian làm bài: 45 phút. Tài liệu được phép sử dụng: Sách và Bài giảng Thủy lực công trình (SV không được sử dụng các tài liệu Photo copy).

Theo Quy chế, SV chỉ được thi hết môn khi học đủ 80% thời lượng môn học và có 1 bài kiểm tra đạt yêu cầu.