Fluid Mechanics Homework for 59NK class

Homework problems will be assigned weekly and are due at the beginning of class. No late homework will be accepted. Students are encouraged to work in groups but every student must turn in a separate and individual document.

Homework Assignments of a Fluid Mechanics Course for 59NK class are the following problems:

FM Homework Assignment 1

FM Homework Assignment 2

FM Homework Assignment 3

FM Homework Assignment 4

FM Homework Assignment 5

FM Homework Assignment 6

FM Homework Assignment 7

FM Homework Assignment 8

FM Homework Assignment 9

Ví dụ tính tổn thất cột nước trong dòng chảy

Một nhiệm vụ quan trọng khi giải các bài tập liên quan đến phương trình năng lượng là tính toán tổn thất cột nước trong dòng chảy. Để tính toán tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ, SV cần ứng dụng thành thạo một số công thức thực nghiệm hoặc giải bài toán theo cách tính thử dần. Webpage này sẽ giới thiệu với các bạn SV một số dạng bài tính toán tổn thất cột nước và ứng dụng phương trình năng lượng, phương trình liên tục để xác định các yếu tố của dòng chảy hoặc xác định công suất yêu cầu của máy bơm. Các bạn SV có thể tham khảo các ví dụ và đặt câu hỏi, thảo luận với GV trong mục Comments dưới đây.

Ví dụ 1: Tính toán tổn thất năng lượng trong dòng chảy

Ví dụ 2: Xác định công suất yêu cầu của máy bơm

Lời giải các bài tập về phương trình động lượng

Để xác định các lực tác dụng trong dòng chảy cần áp dụng phương trình động lượng và các phương trình khác, đây là các bài tập khó trong Cơ học chất lỏng, đòi hỏi SV phải ứng dụng thành thạo 3 phương trình cơ bản của Thủy động lực học để giải bài toán. Nhằm mục đích giúp các bạn SV thực hành kỹ năng giải quyết vấn đề, trên webpage này sẽ có một số ví dụ về các dạng bài tập kèm theo lời giải. Các bạn nên cố gắng làm bài tập trước khi xem lời giải. Ngoài ra, SV có thể đặt các câu hỏi và thảo luận với GV trong mục Comments.

Ví dụ 1: Phương trình động lượng

Ví dụ 2: Ứng dụng PT liên tục, năng lượng, động lượng