Điểm quá trình môn Cơ học chất lỏng, kỳ 2 năm học 2017-2018

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (58N2) và (58B+CTN) đã học xong môn Cơ học chất lỏng, kết thúc học kỳ 2, năm 2017-2018, có thể xem điểm Quá trình trong link dưới đây. Trọng số của điểm Quá trình là 30%, điểm thi cuối kỳ là 70%. SV có thắc mắc về điểm Quá trình cần gửi email cho PGS. TS Hồ Việt Hùng hoặc đến Bộ môn Thủy lực, phòng 309 nhà A1, lúc 9h30 ngày 11/6/2018 để được giải đáp thắc mắc. Điểm Quá trình của các lớp này cũng được dán ở bảng thông báo của Bộ môn Thủy lực. Hạn cuối cùng để SV gửi thắc mắc về điểm là 20h ngày 11/6/2018.

SV các lớp Cơ học chất lỏng (58N2) và (58B+CTN) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem điểm Quá trình trong link dưới đây:

ĐIỂM QUÁ TRÌNH CỦA LỚP (58N2)

ĐIỂM QUÁ TRÌNH CỦA LỚP (58B+CTN).

Advertisements

Đáp án đề kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ 2

Ngày 30/5/2018, các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17 (58N2) và (58B+CTN) đã làm bài kiểm tra cuối học kỳ 2, năm học 2017 – 2018. Đáp án đề kiểm tra có trong các link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến nội dung bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp học. Ngoài ra, SV có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải đáp các vấn đề khác liên quan đến môn học. Điểm của bài kiểm tra sẽ có trên webpage này trong ngày 1/6/2018. Các bạn SV lớp (58N2) và (58B+CTN) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem đáp án đề kiểm tra.

Đáp án đề Kiểm tra CHCL2 lớp (58N2)

Đáp án đề Kiểm tra CHCL2 lớp (58B+CTN)

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 4 và 14 – Động học chất lỏng

Ngoài các bài tập đã có trong giáo trình Cơ học chất lỏng tập 2, các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17 (58N2) và (58B+CTN) sẽ làm thêm một số bài tập về Phương trình Liên tục, Hàm số thế, Hàm số dòng, phương trình đường dòng… trong link dưới đây. Những bài tập này liên quan đến phần Động học chất lỏng thuộc chương 4 và chương 14, một trong các nội dung thi cuối kỳ. Các bài tập này sẽ được thảo luận trên lớp học. Để học tốt chương này SV cần ôn lại các kiến thức đã học về tích phân và phương trình vi phân.

Bài tập chương 4 và chương 14.

Cơ học chất lỏng: Bài tập Chương 10 – Dòng chảy đều trong kênh

Chương 10, Dòng chảy ổn định đều trong kênh hở, là ứng dụng các kiến thức cơ bản của Cơ học chất lỏng để tính toán dòng chảy đều trong kênh nhân tạo, mở đầu cho môn học Thủy lực dòng hở. Các bài tập trong chương 10 giúp SV thực hành kỹ năng tính toán các kích thước mặt cắt ngang của kênh lăng trụ, xác định vận tốc và lưu lượng dòng chảy đều trong kênh. Ngoài ra, việc làm bài tập sẽ giúp SV hiểu rõ mặt cắt lợi nhất về thủy lực và quy trình thiết kế mặt cắt ngang của kênh.

BT CHCL chương 10

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 12 – Dòng chảy qua lỗ, vòi

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17 (58N2) và (58B+CTN) sẽ làm các bài tập chương 12 trong LINK dưới đây. Các bài tập này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán độ sâu nước trong bể chứa và lưu lượng dòng chảy ổn định qua lỗ, vòi; hoặc tính thời gian cần thiết để tháo cạn bể chứa hay chảy đầy bể chứa (dòng chảy không ổn định qua lỗ). Đây là một trong các dạng bài tập sẽ thi cuối kỳ. Các bài tập chương 12 sẽ được thảo luận trên lớp học trong ngày 30/5/2018.

BÀI TẬP CHƯƠNG 12 CHCL.

 

Kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ 2, năm học 2017-2018

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17 (58N2) sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ 2, trong tiết 2, thứ Tư, ngày 30/5/2018 tại lớp học, phòng 333 nhà A3.

Lớp (58B+CTN) sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ 2, trong tiết 11, thứ Tư, ngày 30/5/2018 tại lớp học, phòng 304 nhà B5.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 4, 5, 6, 8.

Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng và Bài giảng Cơ học chất lỏng.

Hạn nộp BC Thí nghiệm CHCL của lớp (58B+CTN): 15h40, thứ Hai, ngày 28/5/2018 tại lớp học.

Đáp án đề kiểm tra lần 1 môn Cơ học chất lỏng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 58N2, 58B+CTN có thể xem đáp án đề kiểm tra giữa kỳ trong link dưới đây. Bài kiểm tra này liên quan đến các kiến thức về Thủy tĩnh học. Điểm bài kiểm tra sẽ có trên webpage này trong thời gian sớm nhất. Các câu hỏi liên quan đến bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp học vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, hoặc qua email của GV. Bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. Các bạn SV lớp (58N2) và (58B+CTN) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem:

Đáp án đề kiểm tra Thủy tĩnh lớp (58N2).

Đáp án đề kiểm tra Thủy tĩnh lớp (58B+CTN).