Kiểm tra Thủy lực công trình cuối giai đoạn 1, học kỳ 1

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình-1-17 (57CTN.02) sẽ làm bài kiểm tra cuối giai đoạn 1 vào tiết 12, thứ Năm, ngày 19/10/2017 tại lớp học, phòng 430 nhà A4.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 2, 3, 4. Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ sở hệ thống thủy lực công trình, Thủy lực tập 2 và Bài giảng Thủy lực công trình.

SV chú ý: Hạn nộp Bài tập lớn là ngày 19/10/2017.

Advertisements

Thủy lực công trình: Bài tập Chương 5 – Mô hình các hiện tượng thủy lực

Chương 5, Mô hình các hiện tượng thủy lực, là chương cuối cùng của môn Thủy lực công trình. Các bài tập của chương này giúp SV nắm vững các tiêu chuẩn tương tự và quy trình thiết kế mô hình các công trình thủy lợi, thủy điện. Ngoài ra, các bài tập còn giúp SV thực hành tính toán kênh, đập tràn, cống lộ thiên và cống ngầm. Đây là những bài tập tổng hợp đòi hỏi SV nắm vững kiến thức của chương này và các chương đã học trước đây. Sau khi làm các bài tập của chương này SV sẽ thành thạo các bước tính toán thiết kế mô hình và xác định các hệ số cần thiết của nguyên hình. Cùng với các chương trước, chương này giúp SV rèn luyện kỹ năng tính toán và giải quyết các vấn đề thực tế.

Bài tập chương 5: BÀI TẬP SỐ 7 TLCT.

Thủy lực công trình: Bài tập Chương 4 – Dòng chảy qua cửa cống

Chương 4 trình bày về tính toán thủy lực cống lộ thiên và cống ngầm. Đây là dạng công trình cuối cùng được giới thiệu trong môn Thủy lực công trình. Các bài tập chương này sẽ giúp SV rèn luyện kỹ năng tính toán lưu lượng, cột nước và độ cao mở cống lộ thiên, một công trình phổ biến trong các hệ thống thủy lợi. Ngoài ra, các bài tập của chương này còn giúp SV thực hành tính toán xác định chế độ chảy của cống ngầm và giải quyết các vấn đề về cống ngầm. Đây là những bài tập khó, đòi hỏi SV nắm vững kiến thức đã học. Việc tính toán chính xác đường mặt nước bằng phương pháp Cộng trực tiếp (chương 1 – Dòng chảy không đều trong kênh) là rất cần thiết để xác định chế độ chảy của cống ngầm. Sau khi hoàn thành các bài tập của chương này, SV sẽ thành thạo quy trình tính toán cống lộ thiên và cống ngầm.

BÀI TẬP SỐ 6 TLCT,

Thủy lực công trình: Bài tập Chương 3 – Nối tiếp, tiêu năng

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17 (57CTN.02) sẽ làm các bài tập chương 3 trong link dưới đây. Các bài tập này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán và xác định hình thức nối tiếp dòng chảy sau đập tràn, kích thước của bể tiêu năng. Sau khi làm các bài tập này, SV sẽ hoàn thành được chương 2 trong bài tập lớn của mình và nắm vững kiến thức về công trình tiêu năng sau đập tràn.

BÀI TẬP SỐ 5 TLCT.

Điểm kiểm tra giữa kỳ môn Thủy lực công trình lớp 57CTN.02

Các bạn SV lớp 1-17 – 57CTN.02 đã làm bài kiểm tra giữa kỳ môn Thủy lực công trình. Đáp án của  đề kiểm tra đã có trên webpage này. Điểm của bài kiểm tra này trong link dưới đây. Bài kiểm tra sẽ được trả lại cho SV xem vào ngày thứ Năm, 28/9/2017 tại lớp học, phòng 430 – A4. SV tự bảo quản bài kiểm tra của mình để tính điểm Quá trình. Những SV có thắc mắc điểm của bài kiểm tra có thể gửi email cho PGS.TS. Hồ Việt Hùng hoặc trao đổi ý kiến trực tiếp tại phòng học. Các bạn SV lớp 57CTN.02 sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra TLCT bài 1.

Lớp Thủy lực công trình 1-17-57CTN.02 đăng ký thí nghiệm

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17-57CTN.02 sẽ làm thí nghiệm theo nhóm tại Phòng thí nghiệm Thủy lực tổng hợp ở tầng 1 nhà B5. Có 2 nhóm thí nghiệm,

– Nhóm 1: Sáng thứ Tư, ngày 4/10/2017.  

– Nhóm 2: Sáng thứ Năm, ngày 5/10/2017.

Mỗi sinh viên chỉ được đăng kí 1 lần và có thể chỉnh sửa nội dung đã đăng ký. SV lớp 1-17-57CTN.02 sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để Đăng ký thí nghiệm Thủy lực công trình.

Đáp án đề kiểm tra Thủy lực công trình bài 1 (lớp 57CTN.02)

Ngày 21/9/2017, các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17 (57CTN.02) đã làm bài kiểm tra giữa kỳ. Để tự đánh giá bài làm của mình, các bạn có thể tham khảo kết quả các câu hỏi của đề kiểm tra trong link dưới đây. Điểm bài kiểm tra sẽ có trên webpage này trong thời gian sớm nhất. Sau đó bài kiểm tra sẽ được trả lại cho SV xem. Các bạn SV lớp 57CTN.02 sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Đáp án đề kiểm tra Thủy lực công trình 1.