Lớp Thủy lực công trình 1-17-57C.TL.02 đăng ký thí nghiệm

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17-57C.TL.02 sẽ làm thí nghiệm theo nhóm tại Phòng thí nghiệm Thủy lực tổng hợp ở tầng 1 nhà B5. Có 2 nhóm thí nghiệm,

* Nhóm 1: Chiều thứ Ba, ngày 19/12/2017;

* Nhóm 2: Chiều thứ Năm, ngày 21/12/2017.

Mỗi sinh viên chỉ được đăng kí 1 lần và có thể chỉnh sửa nội dung đã đăng ký. SV lớp 1-17-57C.TL.02 sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để Đăng ký thí nghiệm Thủy lực công trình.

Advertisements

Thủy lực công trình: Bài tập Chương 3 – Nối tiếp, tiêu năng

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17 (57C.TL.02) sẽ làm các bài tập chương 3 trong link dưới đây. Các bài tập này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán và xác định hình thức nối tiếp dòng chảy sau đập tràn, kích thước của bể tiêu năng. SV sẽ nắm được các dạng bể tiêu năng ở Việt Nam và trên thế giới, ứng dụng cho việc thiết kế các công trình thủy lợi. Sau khi làm các bài tập này, SV sẽ hoàn thành được chương 2 trong bài tập lớn của mình và nắm vững kiến thức về công trình tiêu năng sau đập tràn.

BÀI TẬP SỐ 5 TLCT.

Đáp án đề kiểm tra Thủy lực công trình bài 1 (lớp 57C.TL.02)

Ngày 8/12/2017, các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17 (57C.TL.02) đã làm bài kiểm tra giữa kỳ. Để đánh giá bài làm của mình, các bạn có thể tham khảo kết quả các câu hỏi của đề kiểm tra trong link dưới đây. Điểm bài kiểm tra sẽ có trên webpage này trong thời gian sớm nhất. Sau đó bài kiểm tra sẽ được trả lại cho SV xem. Các bạn SV lớp 57C.TL.02 sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Đáp án đề kiểm tra Thủy lực công trình 1.

Kiểm tra giữa kỳ môn Thủy lực công trình

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình-1-17 (57C.TL.02) sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ vào tiết 12, thứ Sáu, ngày 8/12/2017 tại lớp học, phòng 332 nhà A4.

Nội dung kiểm tra: Bài tập của Chương 1 – Dòng chảy ổn định trong kênh hở.

Thời gian làm bài: 45 phút. Tài liệu được phép sử dụng: Sách và Bài giảng Thủy lực công trình.

Theo Quy chế, SV chỉ được thi hết môn khi học đủ 80% thời lượng môn học và có 1 bài kiểm tra đạt yêu cầu.

Thủy lực công trình: Bài tập Chương 2 – Đập tràn

Chương 2 của môn Thủy lực công trình trình bày về các dạng đập tràn và phương pháp tính toán thủy lực các loại đập tràn thành mỏng, thực dụng, đỉnh rộng. Các bài tập của chương này giúp SV xác định lưu lượng qua tràn, cột nước hay chiều rộng của tràn. Các dạng bài mẫu đã được giới thiệu trong giờ học trên lớp và trong các giáo trình. Thực hành các bài tập này giúp SV nắm vững phương pháp tính thử dần và rèn luyện kỹ năng tính toán. Chương này có 2 bài tập: bài tập số 3 về đập tràn thành mỏng và thực dụng, bài tập số 4 về đập tràn đỉnh rộng. Đây là các bài tập bắt buộc đối với SV lớp Thủy lực công trình 1-17- 57 C.TL.02.

Bài tập số 3 TLCT,

Bài tập số 4 TLCT.

Thủy lực công trình: Bài tập Chương 1 – Dòng không đều trong kênh

Tiếp theo bài tập số 1, các bài tập về dòng chảy ổn định, không đều trong kênh sẽ giúp SV thực hành tính toán, xác định độ sâu phân giới, độ dốc phân giới, năng lượng đơn vị mặt cắt, số Froude và vẽ đường mặt nước trong kênh lăng trụ. Ngoài ra, SV cần xác định vị trí nước nhảy trên kênh và tính toán các đặc trưng của nước nhảy. Phương pháp cộng trực tiếp sẽ giúp SV tính toán chiều dài đoạn kênh khi biết các độ sâu ở hai đầu, hoặc tìm độ sâu dòng chảy tại một vị trí nào đó trên kênh. Các bạn SV lớp Thủy lực công trình-1-17 (57C-TL.02) làm bài tập số 2 của chương 1. SV sẽ thảo luận các bài tập này trong buổi học chiều thứ Sáu, ngày 24/11/2017.

Bài tập số 2 TLCT

Bài tập lớn Thủy lực công trình GĐ2, kỳ I năm học 2017-2018

Bài tập lớn môn Thủy lực công trình do bộ môn Thủy lực biên soạn sẽ giúp SV thực hành tính toán thủy lực các công trình trong một hệ thống thủy lợi nhỏ. GV phụ trách môn học giao cho mỗi SV một bộ số liệu riêng. SV phải làm bài tập lớn này trong suốt thời gian học môn Thủy lực công trình. Nội dung các bước tính toán sẽ được GV hướng dẫn trên lớp ngay sau khi học lý thuyết, sau đó SV thực hiện bài tập của mình. Thực hành các phần của bài tập này sẽ giúp SV nâng cao kỹ năng tính toán các công trình thực tế như đập tràn, bể tiêu năng, cống lộ thiên, kênh… Cuối học kỳ SV nộp bài tập lớn cho GV chấm để đánh giá điểm quá trình. Những bài tập nộp muộn sau hạn sẽ không được chấp nhận và bị điểm Không.

Đề bài tập cho SV lớp Thủy lực công trình 1-17- 57C.TL.02: Bài tập lớn TLCT

Hạn nộp bài tập: 15h40, thứ Sáu, ngày 29/12/2017.