Điểm Quá trình môn Cơ học chất lỏng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19 (59CX2) đã học xong môn Cơ học chất lỏng và có thể xem Điểm Quá trình của mình trong link dưới đây hoặc trên bảng thông báo của Bộ môn Thủy lực, phòng 309 nhà A1 . Trọng số của Điểm Quá trình là 30%. SV có thắc mắc về điểm cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng ghi rõ họ tên, lớp, mã SV. Ngoài ra, các bạn SV có thể gặp GV vào lúc 10h30 ngày 30/12/2019 tại Bộ môn Thủy lực. Hạn cuối cùng để thắc mắc Điểm Quá trình là 18h00, thứ Hai, ngày 30/12/2019. Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19 (59CX2) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm Quá trình Cơ học chất lỏng lớp (59CX2).

Đáp án đề kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19 (59CX2) đã làm bài kiểm tra cuối kỳ. Đáp án đề kiểm tra có trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến nội dung bài kiểm tra đã được giải đáp trên lớp học và bài kiểm tra này đã trả lại cho SV tự bảo quản. Ngoài ra, SV có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải đáp các vấn đề khác liên quan đến môn học. Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (59CX2) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem

Đáp án đề kiểm tra CHCL cuối kỳ.

 

Cơ học chất lỏng: Bài tập Chương 10 – Dòng chảy đều trong kênh

Chương 10, Dòng chảy ổn định đều trong kênh hở, là ứng dụng các kiến thức cơ bản của Cơ học chất lỏng để tính toán dòng chảy đều trong kênh nhân tạo, mở đầu cho môn học Thủy lực dòng hở. Các bài tập trong chương 10 giúp SV thực hành kỹ năng tính toán các kích thước mặt cắt ngang của kênh lăng trụ như độ sâu dòng đều, chiều rộng đáy kênh, xác định vận tốc và lưu lượng dòng chảy đều trong kênh. Ngoài ra, sau khi hoàn thành các bài tập này, SV sẽ hiểu rõ mặt cắt lợi nhất về thủy lực và quy trình thiết kế mặt cắt ngang của kênh.

BT CHCL chương 10

Kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ

SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19 (59CX2) sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ trong buổi học chiều thứ Năm, ngày 19/12/2019 tại lớp học, phòng 237 nhà A3.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 4, 5, 6, 8.

Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng và Bài giảng Cơ học chất lỏng.

Hạn nộp Báo cáo thí nghiệm: 15h40, ngày 19/12/2019 tại phòng 237 nhà A3.

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 12 – Dòng chảy qua lỗ, vòi

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19 (59CX2) sẽ làm các bài tập chương 12 trong LINK dưới đây. Các bài tập này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán độ sâu nước trong bể chứa và lưu lượng dòng chảy ổn định qua lỗ, vòi; hoặc tính thời gian cần thiết để tháo cạn bể chứa hay chảy đầy bể chứa (dòng chảy không ổn định qua lỗ). Đây là một trong các dạng bài tập sẽ thi cuối kỳ. Các bài tập chương 12 sẽ được thảo luận trên lớp học trong buổi chiều ngày 17/12/2019.

BÀI TẬP CHCL CHƯƠNG 12.

 

 

Điểm kiểm tra giữa kỳ môn Cơ học chất lỏng

SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19-(59CX2) xem điểm kiểm tra giữa kỳ 2 năm học 2018-2019 trong link dưới đây. Ngày 10/12/2019, bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. SV có thắc mắc về điểm Bài kiểm tra có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng hoặc thảo luận trực tiếp trên lớp học. Đáp án của đề kiểm tra đã có trên webpage này, SV tự xem đáp án của mình. Ngoài ra, các câu hỏi của SV về bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp học trong buổi chiều ngày 10/12/2019.

SV lớp (59CX2) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KỲ.

 

Đáp án đề kiểm tra giữa kỳ môn Cơ học chất lỏng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19-(59CX2) có thể xem đáp án đề kiểm tra giữa kỳ trong link dưới đây. Bài kiểm tra này liên quan đến các kiến thức về Thủy tĩnh, gồm có áp suất và áp lực thủy tĩnh. Điểm bài kiểm tra sẽ có trên webpage này. Các câu hỏi liên quan đến bài kiểm tra được giải đáp trên lớp học, hoặc SV có thể gửi câu hỏi qua email của GV. Bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. Các bạn SV sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem: ĐÁP ÁN KIỂM TRA CƠ HỌC CHÂT LỎNG GIỮA KỲ LỚP (59CX2).