Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 3 – Thủy tĩnh

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 58M1 thân mến,

Chào mừng các bạn đến với môn Cơ học chất lỏng,

Đây là trang web phục vụ môn học CƠ HỌC CHẤT LỎNG. Tại đây các bạn sẽ lấy bài tập để làm ở nhà và theo dõi các thông tin liên quan đến lớp học như: lịch kiểm tra, lịch thí nghiệm, nội dung kiểm tra, thi cuối kỳ… Các bài tập trên webpage này dựa theo nội dung của từng chương mà SV đã học trên lớp, giúp SV củng cố kiến thức và thực hành kỹ năng. Để học tập hiệu quả, các bạn phải làm các bài tập trong sách Cơ học chất lỏng và những bài tập trên webpage này. Nội dung các bài tập sẽ được thảo luận trên lớp học. GV sẽ giải đáp các câu hỏi của SV liên quan đến môn học trong các buổi học trên lớp hoặc qua email.

Giảng viên phụ  trách lớp: PGS. TS. Hồ Việt Hùng.

Dưới đây là các bài tập chương 3: Thủy tĩnh.

BT Áp suất, áp lực tác dụng lên mặt phẳng

BT Áp lực tác dụng lên mặt cong

Advertisements

Ví dụ tính tổn thất cột nước trong dòng chảy

Một nhiệm vụ quan trọng khi giải các bài tập liên quan đến phương trình năng lượng là tính toán tổn thất cột nước trong dòng chảy. Để tính toán tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ, SV cần ứng dụng thành thạo một số công thức thực nghiệm hoặc giải bài toán theo cách tính thử dần. Webpage này sẽ giới thiệu với các bạn SV một số dạng bài tính toán tổn thất cột nước và ứng dụng phương trình năng lượng, phương trình liên tục để xác định các yếu tố của dòng chảy hoặc xác định công suất yêu cầu của máy bơm. Các bạn SV có thể tham khảo các ví dụ và đặt câu hỏi, thảo luận với GV trong mục Comments dưới đây.

Ví dụ 1: Tính toán tổn thất năng lượng trong dòng chảy

Ví dụ 2: Xác định công suất yêu cầu của máy bơm

Lời giải các bài tập về phương trình động lượng

Để xác định các lực tác dụng trong dòng chảy cần áp dụng phương trình động lượng và các phương trình khác, đây là các bài tập khó trong Cơ học chất lỏng, đòi hỏi SV phải ứng dụng thành thạo 3 phương trình cơ bản của Thủy động lực học để giải bài toán. Nhằm mục đích giúp các bạn SV thực hành kỹ năng giải quyết vấn đề, trên webpage này sẽ có một số ví dụ về các dạng bài tập kèm theo lời giải. Các bạn nên cố gắng làm bài tập trước khi xem lời giải. Ngoài ra, SV có thể đặt các câu hỏi và thảo luận với GV trong mục Comments.

Ví dụ 1: Phương trình động lượng

Ví dụ 2: Ứng dụng PT liên tục, năng lượng, động lượng