Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 3 – Thủy tĩnh

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng PHMN thân mến,

Để học tập hiệu quả phần Thủy tĩnh, các bạn phải đọc Giáo trình Cơ học chất lỏng tập 1 và làm theo các ví dụ trong bài giảng, học thuộc các công thức tính áp suất, áp lực lên mặt phẳng và mặt trụ, làm các bài tập trong sách Cơ học chất lỏng tập 1 và những bài tập trong LINK dưới đây. Nội dung các bài tập này sẽ được thảo luận trên lớp học. GV sẽ giải  đáp các câu hỏi của SV liên quan đến phần Thủy tĩnh trong buổi học trên lớp, hoặc qua email. Các bài tập chương 3: Thủy tĩnh như sau

BT Áp suất, áp lực tác dụng lên mặt phẳng

BT Áp lực tác dụng lên mặt cong

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 12 – Dòng chảy qua lỗ, vòi

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-20 (61N-H-CTN) sẽ làm các bài tập chương 12 trong LINK dưới đây. Các bài tập này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán độ sâu nước trong bể chứa và lưu lượng dòng chảy ổn định qua lỗ, vòi; hoặc tính thời gian cần thiết để tháo cạn bể chứa hay chảy đầy bể chứa (dòng chảy không ổn định qua lỗ). Đây là một trong các dạng bài tập sẽ thi cuối kỳ. Các bài tập chương 12 sẽ được thảo luận trong buổi chiều thứ Hai, ngày 24/5/2021.

BT Chương 12: Dòng chảy qua lỗ, vòi

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 8 – Tổn thất năng lượng trong dòng chảy

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (61N-H-CTN) cần làm các bài tập Chương 8 trong sách Cơ học chất lỏng tập 1 và các bài tập trong link dưới đây. Nội dung bài tập có phần tính toán tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ trong dòng chảy ổn định, chất lỏng không nén được. Các bài tập chương này giúp SV ứng dụng thành thạo phương trình năng lượng và phương trình liên tục để giải quyết các vấn đề thực tế. Các bài tập này sẽ được thảo luận trong buổi chiều thứ Sáu, ngày 21/5/2021.

BT Chương 8: Tổn thất năng lượng

Cơ học chất lỏng: Bài tập Chương 6 – Phương trình động lượng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (61N-H-CTN) cần tham khảo các ví dụ trong bài giảng của GV và làm bài tập chương 6 trong giáo trình Cơ học chất lỏng tập 1. Ngoài ra, các bạn sẽ làm thêm một số bài tập trong link dưới đây nhằm ứng dụng các phương trình động lượng, năng lượng và phương trình liên tục để xác định lực của dòng chảy tác dụng lên thành ống hoặc tấm chắn hay bề mặt công trình… Đây là các vấn đề thường gặp và cần giải quyết trong thực tế.

Bài tập chương 6 – PT Động lượng

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 5 – Phương trình Bernoulli

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (61N-H-CTN) cần làm một số bài tập chương 5 trong Giáo trình Cơ học chất lỏng và các bài tập trong LINK dưới đây. Bài tập chương 5 sẽ giúp SV ứng dụng phương trình Bernoulli và phương trình Liên tục để xác định công suất của máy bơm hay kiểm tra hiện tượng khí thực. Các bài tập của chương này chưa yêu cầu SV tính tổn thất năng lượng trong dòng chảy. Sau khi học chương 8, SV sẽ ứng dụng phương trình năng lượng và các công thức tính tổn thất cột nước để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn về dòng chảy trong ống dẫn nước, hoặc trong kênh hở.  Các câu hỏi liên quan đến bài tập của chương này sẽ được giải đáp qua email của GV hoặc trong giờ học online.

BÀI TẬP CHƯƠNG 5: Phương trình Năng lượng

Thủy lực công trình (60CTN): Bài tập chương 1 – Dòng chảy đều trong kênh

Dòng chảy ổn định đều trong kênh hở là nội dung cuối cùng của môn Cơ học chất lỏng. Các bài tập trong mục này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán các kích thước mặt cắt ngang của kênh lăng trụ như độ sâu dòng đều, chiều rộng đáy kênh, xác định vận tốc và lưu lượng dòng chảy đều trong kênh. Ngoài ra, sau khi hoàn thành các bài tập này, SV sẽ hiểu rõ mặt cắt lợi nhất về thủy lực. Các bài tập này sẽ được thảo luận trên lớp học.

BT TLCT chương 1

Ví dụ tính tổn thất cột nước trong dòng chảy

Một nhiệm vụ quan trọng khi giải các bài tập liên quan đến phương trình năng lượng là tính toán tổn thất cột nước trong dòng chảy. Để tính toán tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ, SV cần ứng dụng thành thạo một số công thức thực nghiệm hoặc giải bài toán theo cách tính thử dần. Webpage này sẽ giới thiệu với các bạn SV một số dạng bài tính toán tổn thất cột nước và ứng dụng phương trình năng lượng, phương trình liên tục để xác định các yếu tố của dòng chảy hoặc xác định công suất yêu cầu của máy bơm. Các bạn SV có thể tham khảo các ví dụ và đặt câu hỏi, thảo luận với GV trong mục Comments dưới đây.

Ví dụ 1: Tính toán tổn thất năng lượng trong dòng chảy

Ví dụ 2: Xác định công suất yêu cầu của máy bơm

Lời giải các bài tập về phương trình động lượng

Để xác định các lực tác dụng trong dòng chảy cần áp dụng phương trình động lượng và các phương trình khác, đây là các bài tập khó trong Cơ học chất lỏng, đòi hỏi SV phải ứng dụng thành thạo 3 phương trình cơ bản của Thủy động lực học để giải bài toán. Nhằm mục đích giúp các bạn SV thực hành kỹ năng giải quyết vấn đề, trên webpage này sẽ có một số ví dụ về các dạng bài tập kèm theo lời giải. Các bạn nên cố gắng làm bài tập trước khi xem lời giải. Ngoài ra, SV có thể đặt các câu hỏi và thảo luận với GV trong mục Comments.

Ví dụ 1: Phương trình động lượng

Ví dụ 2: Ứng dụng PT liên tục, năng lượng, động lượng