Cơ học chất lỏng: Bài tập Chương 10 – Dòng chảy đều trong kênh

Dòng chảy ổn định, đều trong kênh hở là nội dung cuối cùng của Cơ học chất lỏng và mở đầu của Thủy lực dòng hở. Các bài tập trong chương 10 giúp SV thực hành kỹ năng tính toán các kích thước mặt cắt ngang của kênh lăng trụ, xác định vận tốc và lưu lượng dòng chảy trong kênh. Ngoài ra, việc làm bài tập sẽ giúp SV hiểu rõ mặt cắt lợi nhất về thủy lực, quy trình thiết kế mặt cắt ngang của kênh.

BT CHCL chương 10

Advertisements

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 12 – Dòng chảy qua lỗ, vòi

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 (N01) sẽ làm các bài tập chương 12 dưới đây. Các bài tập này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán độ sâu nước trong bể chứa và lưu lượng dòng chảy ổn định qua lỗ, vòi; hoặc tính thời gian cần thiết để tháo cạn bể chứa hay chảy đầy bể chứa (dòng chảy không ổn định qua lỗ). Đây là một trong các bài tập sẽ thi cuối kỳ.

BÀI TẬP CHƯƠNG 12 CHCL.

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 8 – Dòng chảy ổn định trong ống, tổn thất năng lượng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 (N01) sẽ làm các bài tập chương 8 trong sách Cơ học chất lỏng tập 1 và các bài dưới đây. Nội dung bài tập có phần tính toán tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ trong dòng chảy ổn định, chất lỏng không nén được. Các bài tập chương 8 giúp SV ứng dụng thành thạo phương trình năng lượng và phương trình liên tục để giải quyết các vấn đề thực tế. Các bài tập này sẽ được thảo luận trên lớp học.

BT Chương 8 CHCL.

Cơ học chất lỏng: Bài tập Chương 6 – Phương trình động lượng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 (N01) cần tham khảo các ví dụ và làm bài tập chương 6 trong giáo trình Cơ học chất lỏng tập 1. Ngoài ra, các bạn sẽ làm thêm một số bài tập trong link dưới đây nhằm ứng dụng các phương trình động lượng, năng lượng và phương trình liên tục để xác định lực của dòng chảy tác dụng lên thành ống hoặc tấm chắn hay bề mặt công trình… Các bài tập chương này sẽ được thảo luận trên lớp. Đây là một trong các nội dung sẽ thi cuối kỳ.

Bài tập chương 6 PTĐL

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 5 – Phương trình Bernoulli

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 (N01) sẽ làm một số bài tập chương 5 dưới đây. SV sẽ ứng dụng phương trình Bernoulli và phương trình Liên tục để xác định công suất của máy bơm hay kiểm tra hiện tượng khí thực. Các bài tập của chương này chưa yêu cầu SV tính tổn thất năng lượng trong dòng chảy. Sau khi học chương 8, SV sẽ ứng dụng phương trình năng lượng và các công thức tính tổn thất cột nước để giải các bài toán phức tạp hơn về dòng chảy trong ống dẫn nước.  Các câu hỏi liên quan đến bài tập sẽ được giải đáp trên lớp học hoặc qua email của GV.

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 4 và 14 – Động học chất lỏng

Ngoài các bài tập đã có trong giáo trình Cơ học chất lỏng, các bạn SV lớp 2-16-9 (N01) kỳ hè năm 2017 sẽ làm thêm một số bài tập về Phương trình Liên tục, Hàm số thế, Hàm số dòng, phương trình đường dòng… trong link dưới đây. Đây là phần Động học chất lỏng thuộc chương 4 và chương 14, một trong các nội dung thi cuối kỳ hè. Các bài tập này sẽ được thảo luận trên lớp học ngày 28/7/2017. Để học tốt chương này SV cần ôn lại các kiến thức đã học về tích phân và phương trình vi phân.

Bài tập chương 4 và chương 14.

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 3 – Thủy tĩnh

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 (N01) học kỳ hè năm 2017 thân mến,

Chào mừng các bạn đến với môn Cơ học chất lỏng,

Đây là trang web phục vụ môn học. Tại đây các bạn sẽ lấy bài tập để làm ở nhà và theo dõi các thông tin liên quan đến lớp học như: lịch kiểm tra, lịch thí nghiệm, nội dung kiểm tra, thi cuối kỳ… Các bài tập trên webpage này dựa theo nội dung của từng chương mà SV đã học trên lớp, giúp SV củng cố kiến thức và thực hành kỹ năng tính toán. Để học tập hiệu quả, các bạn phải làm các bài tập trong sách Cơ học chất lỏng và những bài tập trên webpage này. Nội dung các bài tập sẽ được thảo luận trên lớp. GV sẽ giải đáp các câu hỏi của SV liên quan đến môn học trong các buổi học trên lớp hoặc qua email.

Giảng viên phụ  trách lớp: PGS. TS. Hồ Việt Hùng.

Dưới đây là các bài tập chương 3: Thủy tĩnh.

BT Áp suất, áp lực tác dụng lên mặt phẳng

BT Áp lực tác dụng lên mặt cong