Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 3 – Thủy tĩnh

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng thân mến,

Để học tập hiệu quả phần Thủy tĩnh, các bạn phải đọc các ví dụ trong bài giảng, học thuộc các công thức tính áp suất, áp lực lên mặt phẳng và mặt trụ, làm các bài tập trong sách Cơ học chất lỏng tập 1 và những bài tập trong LINK dưới đây. Nội dung các bài tập này sẽ được thảo luận trên lớp học. GV sẽ giải  đáp các câu hỏi của SV liên quan đến  phần Thủy tĩnh trong 2 buổi học trên lớp hoặc qua email.

Các bài tập chương 3 về Thủy tĩnh như sau:

BT Áp suất, áp lực tác dụng lên mặt phẳng

BT Áp lực tác dụng lên mặt cong

Advertisements

Ví dụ tính tổn thất cột nước trong dòng chảy

Một nhiệm vụ quan trọng khi giải các bài tập liên quan đến phương trình năng lượng là tính toán tổn thất cột nước trong dòng chảy. Để tính toán tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ, SV cần ứng dụng thành thạo một số công thức thực nghiệm hoặc giải bài toán theo cách tính thử dần. Webpage này sẽ giới thiệu với các bạn SV một số dạng bài tính toán tổn thất cột nước và ứng dụng phương trình năng lượng, phương trình liên tục để xác định các yếu tố của dòng chảy hoặc xác định công suất yêu cầu của máy bơm. Các bạn SV có thể tham khảo các ví dụ và đặt câu hỏi, thảo luận với GV trong mục Comments dưới đây.

Ví dụ 1: Tính toán tổn thất năng lượng trong dòng chảy

Ví dụ 2: Xác định công suất yêu cầu của máy bơm

Lời giải các bài tập về phương trình động lượng

Để xác định các lực tác dụng trong dòng chảy cần áp dụng phương trình động lượng và các phương trình khác, đây là các bài tập khó trong Cơ học chất lỏng, đòi hỏi SV phải ứng dụng thành thạo 3 phương trình cơ bản của Thủy động lực học để giải bài toán. Nhằm mục đích giúp các bạn SV thực hành kỹ năng giải quyết vấn đề, trên webpage này sẽ có một số ví dụ về các dạng bài tập kèm theo lời giải. Các bạn nên cố gắng làm bài tập trước khi xem lời giải. Ngoài ra, SV có thể đặt các câu hỏi và thảo luận với GV trong mục Comments.

Ví dụ 1: Phương trình động lượng

Ví dụ 2: Ứng dụng PT liên tục, năng lượng, động lượng