Thủy lực công trình: Bài tập Chương 5 – Mô hình các hiện tượng thủy lực

Chương 5, Mô hình các hiện tượng thủy lực, là chương cuối cùng của môn Thủy lực công trình. Các bài tập của chương này giúp SV nắm vững các tiêu chuẩn tương tự và quy trình thiết kế mô hình các công trình thủy lợi, thủy điện. Ngoài ra, các bài tập còn giúp SV thực hành tính toán kênh, đập tràn, cống lộ thiên và cống ngầm. Đây là những bài tập tổng hợp đòi hỏi SV nắm vững kiến thức của chương này và các chương đã học trước đây. Sau khi làm các bài tập của chương này SV sẽ thành thạo các bước tính toán thiết kế mô hình và xác định các hệ số cần thiết của nguyên hình. Cùng với các chương trước, chương này giúp SV rèn luyện kỹ năng tính toán và giải quyết các vấn đề thực tế.

BÀI TẬP SỐ 7 TLCT.

Thủy lực công trình: Bài tập Chương 4 – Dòng chảy qua cửa cống

Chương 4:  Dòng chảy qua cửa cống, trình bày phương pháp tính toán thủy lực cống lộ thiên và cống ngầm. Đây là dạng công trình cuối cùng được giới thiệu trong môn Thủy lực công trình. Các bài tập chương này sẽ giúp SV rèn luyện kỹ năng tính toán lưu lượng, cột nước và độ cao mở cống lộ thiên, một công trình phổ biến trong các hệ thống thủy lợi. Ngoài ra, các bài tập của chương này còn giúp SV thực hành tính toán xác định chế độ chảy của cống ngầm và giải quyết các vấn đề về cống ngầm. Đây là những bài tập khó, đòi hỏi SV nắm vững kiến thức đã học. Vẽ định tính đường mặt nước và tính toán chính xác các độ sâu bằng phương pháp Cộng trực tiếp (chương 1 – Dòng chảy không đều trong kênh) là rất cần thiết để xác định chế độ chảy của cống ngầm. Sau khi hoàn thành các bài tập của chương này, SV sẽ thành thạo quy trình tính toán cống lộ thiên và cống ngầm.

BÀI TẬP SỐ 6 TLCT,

Thủy lực công trình: Bài tập Chương 3 – Nối tiếp, tiêu năng

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình (60CTN và 60N) sẽ làm các bài tập chương 3 trong link dưới đây. Các bài tập này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán và xác định hình thức nối tiếp dòng chảy sau đập tràn, kích thước của bể tiêu năng. SV sẽ nắm được các dạng bể tiêu năng ở Việt Nam và trên thế giới, ứng dụng cho việc thiết kế các công trình thủy lợi. Sau khi làm các bài tập này, SV sẽ nắm vững kiến thức về công trình tiêu năng sau đập tràn.

BÀI TẬP TLCT SỐ 5.

Thủy lực công trình: Bài tập Chương 2 – Đập tràn

Chương 2: Đập tràn giới thiệu về các dạng đập tràn và phương pháp tính toán thủy lực các loại đập tràn thành mỏng, thực dụng, đỉnh rộng. Các bài tập của chương này giúp SV xác định lưu lượng qua tràn, cột nước hay chiều rộng của tràn. Các dạng bài mẫu đã được giới thiệu trong giờ học trên lớp và trong các giáo trình. Thực hành các bài tập này giúp SV nắm vững phương pháp tính thử dần và rèn luyện kỹ năng tính toán. Chương này có 2 bài tập: bài tập số 3 về đập tràn thành mỏng và thực dụng, bài tập số 4 về đập tràn đỉnh rộng.

Bài tập số 3 TLCT,

Bài tập số 4 TLCT.

Bài tập lớn Thủy lực công trình, kỳ I năm học 2020-2021

Trong quá trình học, SV lớp 60CTN sẽ làm một bài tập lớn môn Thủy lực công trình và nộp để chấm điểm. Bài tập lớn Thủy lực công trình do bộ môn Thủy lực biên soạn sẽ giúp SV thực hành tính toán thủy lực các công trình trong một hệ thống thủy lợi nhỏ, bao gồm: đập tràn, bể tiêu năng, cống lộ thiên, kênh dẫn nước. GV phụ trách môn học giao cho mỗi SV một bộ số liệu riêng. SV phải làm bài tập lớn này trong 4 tuần học môn Thủy lực công trình. Nội dung các bước tính toán sẽ được GV hướng dẫn trên lớp ngay sau khi học lý thuyết, sau đó SV làm bài tập của mình. Thực hành các phần của bài tập này sẽ giúp SV nâng cao kỹ năng tính toán các công trình thực tế như đập tràn, bể tiêu năng, cống lộ thiên… Cuối học kỳ SV nộp bài tập lớn cho GV để đánh giá điểm quá trình. Những bài tập nộp muộn sau hạn sẽ không được chấp nhận và bị điểm Không.

Hạn nộp bài tập: 15h40, thứ Năm, ngày 31/12/2020, tại lớp học, phòng 421 A2.

Đề bài tập cho SV lớp Thủy lực công trình 60CTN: Bài tập lớn TLCT

Thủy lực công trình (60CTN): Chương 1 – Bài tập Dòng chảy không đều trong kênh

Các bài tập về dòng chảy ổn định, không đều trong kênh sẽ giúp SV thực hành tính toán, xác định độ sâu phân giới, độ dốc phân giới, năng lượng đơn vị mặt cắt, số Froude và vẽ đường mặt nước trong kênh lăng trụ. Ngoài ra, SV cần xác định vị trí nước nhảy trên kênh và tính toán các đặc trưng của nước nhảy. Phương pháp cộng trực tiếp sẽ giúp SV tính toán chiều dài đoạn kênh khi biết các độ sâu ở hai đầu, hoặc tìm độ sâu dòng chảy tại một vị trí nào đó trên kênh. Các bạn SV lớp Thủy lực công trình (60CTN) làm bài tập về dòng không đều trong kênh. SV sẽ thảo luận các bài tập này trong buổi học trên lớp vào ngày 8/12/2020.

Bài tập số 2 TLCT

Thủy lực công trình: Chương 1 – Dòng chảy ổn định trong kênh hở

Chào các bạn SV lớp Thủy lực công trình-1-19 (59N),

Webpage này phục vụ môn học Thủy lực công trình. Tại đây các bạn SV sẽ theo dõi thông tin liên quan đến lớp học như: lịch kiểm tra, lịch thí nghiệm, nội dung kiểm tra và thi cuối kỳ, điểm quá trình… Ngoài ra, các bạn sẽ lấy bài tập làm ở nhà trong link dưới đây. Các bài tập trên webpage này được biên soạn theo nội dung của từng chương mà SV học trên lớp, mỗi chương sẽ có 1 hoặc 2 bài tập. SV chuẩn bị những bài tập này để thảo luận trên lớp học. Nội dung các bài tập và mọi câu hỏi liên quan đến môn học sẽ được giảng viên giải đáp trong giờ học, qua email hoặc tại Bộ môn Thủy lực, phòng 309 nhà A1.

Trong tuần này các bạn sẽ làm bài tập đầu tiên của chương 1 về dòng chảy ổn định đều trong kênh lăng trụ, nội dung này đã có trong môn Cơ học chất lỏng và được nhắc lại ngắn gọn trong môn Thủy lực công trình.

Thời khóa biểu lớp học: Sáng thứ Ba, thứ Năm, tiết 1, 2, 3 ở Phòng 341 nhà A3.

Giảng viên phụ trách lớp: PGS. TS. Hồ Việt Hùng.

Bài tập TLCT số 1