Thủy lực công trình: Chương 5 – Mô hình các hiện tượng thủy lực

Chương 5, Mô hình các hiện tượng thủy lực, là chương cuối cùng của môn Thủy lực công trình. Các bài tập của chương này giúp SV nắm vững các tiêu chuẩn tương tự và quy trình thiết kế mô hình các công trình thủy lợi, thủy điện. Ngoài ra, các bài tập còn giúp SV thực hành tính toán kênh, đập tràn, cống lộ thiên và cống ngầm. Đây là những bài tập tổng hợp đòi hỏi SV nắm vững kiến thức của chương này và các chương đã học trước đây. Sau khi làm các bài tập của chương này SV sẽ thành thạo các bước tính toán thiết kế mô hình và xác định các hệ số cần thiết của nguyên hình. Cùng với các chương trước, chương này giúp SV rèn luyện kỹ năng tính toán và giải quyết các vấn đề thực tế.

Bài tập tham khảo: BÀI TẬP SỐ 7 TLCT.

Thủy lực công trình: Chương 4 – Dòng chảy qua cửa cống

Chương 4 trình bày về tính toán thủy lực cống lộ thiên và cống ngầm. Đây là dạng công trình cuối cùng được giới thiệu trong môn Thủy lực công trình. Các bài tập chương này sẽ giúp SV rèn luyện kỹ năng tính toán lưu lượng, cột nước và độ cao mở cống lộ thiên, một công trình phổ biến trong các hệ thống thủy lợi. Ngoài ra, các bài tập của chương này còn giúp SV thực hành tính toán xác định chế độ chảy của cống ngầm và giải quyết các vấn đề về cống ngầm. Đây là những bài tập khó, đòi hỏi SV nắm vững kiến thức đã học. Việc tính toán chính xác đường mặt nước bằng phương pháp Cộng trực tiếp (chương 1 – Dòng chảy không đều trong kênh) là rất cần thiết để xác định chế độ chảy của cống ngầm. Sau khi hoàn thành các bài tập của chương này, SV sẽ thành thạo quy trình tính toán cống lộ thiên và cống ngầm. Lớp Thủy lực công trình C1 nộp bài tập vào tiết 3, thứ Tư, ngày 7/12/2016.

BÀI TẬP SỐ 6 TLCT,

Thủy lực công trình: Chương 3 – Nối tiếp, tiêu năng

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-16 (C1) sẽ làm các bài tập chương 3 trong link dưới đây. Các bài tập này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán và xác định hình thức nối tiếp sau đập tràn, kích thước của bể tiêu năng. Sau khi làm các bài tập này, SV sẽ hoàn thành được chương 2 trong bài tập lớn của mình và nắm vững kiến thức về công trình tiêu năng sau đập tràn.

BÀI TẬP SỐ 5 TLCT.

Thủy lực công trình: Chương 2 – Đập tràn

Chương 2 của môn Thủy lực công trình trình bày về các dạng đập tràn và phương pháp tính toán thủy lực các loại đập tràn thành mỏng, thực dụng, đỉnh rộng. Các bài tập của chương này giúp SV xác định lưu lượng qua tràn, cột nước hay chiều rộng của tràn. Các dạng bài mẫu đã được giới thiệu trong giờ học trên lớp và trong các giáo trình. Thực hành các bài tập này giúp SV nắm vững phương pháp tính và rèn luyện kỹ năng tính toán. Chương này có 2 bài tập: bài tập số 3 về đập tràn thành mỏng và thực dụng, bài tập số 4 về đập tràn đỉnh rộng. Hạn nộp bài tập của lớp (C1) như sau:

Bài tập số 3 TLCT, hạn nộp: Tiết 3, thứ Tư, ngày 23/11/2016.

Bài tập số 4 TLCT, hạn nộp: Tiết 1, thứ Hai, ngày 28/11/2016.

Bài tập lớn Thủy lực công trình kỳ I năm học 2016-2017

Bài tập lớn môn Thủy lực công trình do bộ môn Thủy lực biên soạn sẽ giúp SV thực hành tính toán thủy lực các công trình trong một hệ thống thủy lợi. GV phụ trách môn học giao cho mỗi SV một bộ số liệu riêng. SV phải làm bài tập này trong suốt thời gian học môn Thủy lực công trình. Nội dung các bước tính toán sẽ được GV hướng dẫn trên lớp để SV thực hiện bài tập của mình. Thực hành các phần của bài tập này sẽ giúp SV nâng cao kỹ năng tính toán các công trình thực tế như đập tràn, bể tiêu năng, cống lộ thiên, kênh… Cuối học kỳ SV nộp bài tập lớn cho GV chấm để đánh giá điểm quá trình. Những bài nộp muộn sau hạn sẽ không được chấp nhận và bị điểm Không.

Lớp Thủy lực công trình 1-16-C1: BÀI TẬP LỚN TLCT

Hạn nộp bài tập: 7h00, thứ Hai, ngày 12/12/2016.