Đáp án đề kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19 (59CX2) đã làm bài kiểm tra cuối kỳ. Đáp án đề kiểm tra có trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến nội dung bài kiểm tra đã được giải đáp trên lớp học và bài kiểm tra này đã trả lại cho SV tự bảo quản. Ngoài ra, SV có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải đáp các vấn đề khác liên quan đến môn học. Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (59CX2) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem

Đáp án đề kiểm tra CHCL cuối kỳ.

 

Đáp án đề kiểm tra giữa kỳ môn Cơ học chất lỏng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19-(59CX2) có thể xem đáp án đề kiểm tra giữa kỳ trong link dưới đây. Bài kiểm tra này liên quan đến các kiến thức về Thủy tĩnh, gồm có áp suất và áp lực thủy tĩnh. Điểm bài kiểm tra sẽ có trên webpage này. Các câu hỏi liên quan đến bài kiểm tra được giải đáp trên lớp học, hoặc SV có thể gửi câu hỏi qua email của GV. Bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. Các bạn SV sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem: ĐÁP ÁN KIỂM TRA CƠ HỌC CHÂT LỎNG GIỮA KỲ LỚP (59CX2).