Đáp án đề kiểm tra Thủy lực công trình bài 1 (lớp 57C.TL.02)

Ngày 8/12/2017, các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17 (57C.TL.02) đã làm bài kiểm tra giữa kỳ. Để đánh giá bài làm của mình, các bạn có thể tham khảo kết quả các câu hỏi của đề kiểm tra trong link dưới đây. Điểm bài kiểm tra sẽ có trên webpage này trong thời gian sớm nhất. Sau đó bài kiểm tra sẽ được trả lại cho SV xem. Các bạn SV lớp 57C.TL.02 sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Đáp án đề kiểm tra Thủy lực công trình 1.

Advertisements

Đáp án kiểm tra cuối kỳ hè môn Cơ học chất lỏng lớp (N01)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 (N01) đã làm bài kiểm tra cuối kỳ hè 2017 và có thể xem đáp án đề kiểm tra trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến nội dung bài kiểm tra được giải đáp trên lớp. Ngoài ra, SV có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải đáp các vấn đề khác liên quan đến môn học. Điểm của bài kiểm tra đã có trên webpage này. Các bạn SV lớp (N01) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Đáp án đề kiểm tra 2 lớp (N01).

Đáp án đề kiểm tra Cơ học chất lỏng bài 1, lớp (N01) hè 2017

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 N01 kỳ hè 2017 đã làm bài kiểm tra giữa kỳ và có thể xem đáp án các đề kiểm tra trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến nội dung bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp học hoặc qua email. Điểm bài kiểm tra sẽ có trên webpage này trong thời gian sớm nhất. Ngày 4/8, bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. Các bạn SV lớp N01 sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Đáp án kiểm tra Thủy tĩnh hè 2017.