Đáp án đề kiểm tra giữa kỳ môn Cơ học chất lỏng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 58M1 có thể xem đáp án đề kiểm tra giữa kỳ trong link dưới đây. Điểm bài kiểm tra sẽ có trên webpage này trong thời gian sớm nhất. Các câu hỏi liên quan đến bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp học vào các buổi chiều thứ Ba , thứ Năm, hoặc qua email của GV. Bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. Các bạn SV lớp (58M1) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem

Đáp án đề kiểm tra Thủy tĩnh.

Advertisements

Đáp án đề kiểm tra Thủy lực công trình bài 2

Ngày 3/1/2018, SV lớp Thủy lực công trình 1-17 (57C.TL.02) đã làm bài kiểm tra cuối kỳ. Các bạn SV có thể tham khảo đáp án của các đề kiểm tra trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến bài kiểm tra đã được giải đáp trong buổi học chiều ngày 5/1/2018. Bài kiểm tra này đã được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17 (57C.TL.02) sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Đáp án đề kiểm tra TLCT bài 2.

Đáp án đề kiểm tra Thủy lực công trình bài 1 (lớp 57C.TL.02)

Ngày 8/12/2017, các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17 (57C.TL.02) đã làm bài kiểm tra giữa kỳ. Để đánh giá bài làm của mình, các bạn có thể tham khảo kết quả các câu hỏi của đề kiểm tra trong link dưới đây. Điểm bài kiểm tra sẽ có trên webpage này trong thời gian sớm nhất. Sau đó bài kiểm tra sẽ được trả lại cho SV xem. Các bạn SV lớp 57C.TL.02 sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Đáp án đề kiểm tra Thủy lực công trình 1.