Thủy lực công trình (60CTN): Bài tập chương 1 – Dòng chảy đều trong kênh

Dòng chảy ổn định đều trong kênh hở là nội dung cuối cùng của môn Cơ học chất lỏng. Các bài tập trong mục này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán các kích thước mặt cắt ngang của kênh lăng trụ như độ sâu dòng đều, chiều rộng đáy kênh, xác định vận tốc và lưu lượng dòng chảy đều trong kênh. Ngoài ra, sau khi hoàn thành các bài tập này, SV sẽ hiểu rõ mặt cắt lợi nhất về thủy lực. Các bài tập này sẽ được thảo luận trên lớp học.

BT TLCT chương 1

Hydraulic Engineering Homework for 59NK Class (Fall 2020)

59NK class students download homework assignments of the Hydraulic Engineering course here:

HE Homework Assignment 1

HE Homework Assignment 2

HE Homework Assignment 3

HE Homework Assignment 4

HE Homework Assignment 5

HE Homework Assignment 6

HE Homework Assignment 7

HE Homework Assignment 8

HE Homework Assignment 9

HE Homework Assignment 10

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 5 – Phương trình Bernoulli

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng cần làm một số bài tập chương 5 trong Giáo trình Cơ học chất lỏng và các bài tập trong LINK dưới đây. Bài tập chương 5 sẽ giúp SV ứng dụng phương trình Bernoulli và phương trình Liên tục để xác định công suất của máy bơm hay kiểm tra hiện tượng khí thực. Các bài tập của chương này chưa yêu cầu SV tính tổn thất năng lượng trong dòng chảy. Sau khi học chương 8, SV sẽ ứng dụng phương trình năng lượng và các công thức tính tổn thất cột nước để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn về dòng chảy trong ống dẫn nước, hoặc trong kênh hở.  Các câu hỏi liên quan đến bài tập của chương này sẽ được giải đáp qua email của GV.

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 12 – Dòng chảy qua lỗ, vòi

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-19 (60MT, 60H) sẽ làm các bài tập chương 12 trong LINK dưới đây. Các bài tập này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán độ sâu nước trong bể chứa và lưu lượng dòng chảy ổn định qua lỗ, vòi; hoặc tính thời gian cần thiết để tháo cạn bể chứa hay chảy đầy bể chứa (dòng chảy không ổn định qua lỗ). Đây là một trong các dạng bài tập sẽ thi cuối kỳ. Các bài tập chương 12 sẽ được thảo luận trên lớp học trong buổi sáng ngày 23/7/2020.

BÀI TẬP CHCL CHƯƠNG 12.

 

 

Kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ 2

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-19 (60MT, 60H) sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ trong buổi học sáng thứ Ba, ngày 21/7/2020 tại lớp học, phòng 327 nhà A3.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 4, 5, 6, 8.

Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng và Bài giảng Cơ học chất lỏng.

Hạn nộp Báo cáo thí nghiệm: 7h00, ngày 23/7/2020 tại phòng 327 nhà A3.

Cơ học chất lỏng: Bài tập Chương 6 – Phương trình động lượng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (60MT) cần tham khảo các ví dụ trong bài giảng của GV và làm bài tập chương 6 trong giáo trình Cơ học chất lỏng tập 1. Ngoài ra, các bạn sẽ làm thêm một số bài tập trong link dưới đây nhằm ứng dụng các phương trình động lượng, năng lượng và phương trình liên tục để xác định lực của dòng chảy tác dụng lên thành ống hoặc tấm chắn hay bề mặt công trình… Đây là các vấn đề thường gặp và cần giải quyết trong thực tế.

Các bài tập chương này sẽ được thảo luận trên lớp học trong buổi sáng thứ Năm và thứ Ba. Đây là một trong các nội dung sẽ thi kết thúc môn học.

Bài tập chương 6 PTĐL

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 8 – Tổn thất năng lượng trong dòng chảy

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (60MT) cần làm các bài tập chương 8 trong sách Cơ học chất lỏng tập 1 và các bài tập dưới đây. Nội dung bài tập có phần tính toán tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ trong dòng chảy ổn định, chất lỏng không nén được. Các bài tập chương 8 giúp SV ứng dụng thành thạo phương trình năng lượng và phương trình liên tục để giải quyết các vấn đề thực tế. Các bài tập này sẽ được thảo luận trên lớp học trong buổi sáng thứ Năm, ngày 9/7/2020.

BT Chương 8 CHCL.

Kiểm tra Cơ học chất lỏng giữa kỳ

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-19 (Học tiết 1,2,3 thứ Ba, Năm, phòng 327) sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ trong buổi học sáng thứ Năm, ngày 25/6/2020 tại lớp học, phòng 327 nhà A2.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 1, 2, 3.

Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng và Bài giảng Cơ học chất lỏng.