Thủy lực công trình: Bài tập Chương 2 – Đập tràn

Chương 2 của môn Thủy lực công trình trình bày về các dạng đập tràn và phương pháp tính toán thủy lực các loại đập tràn thành mỏng, thực dụng, đỉnh rộng. Các bài tập của chương này giúp SV xác định lưu lượng qua tràn, cột nước hay chiều rộng của tràn. Các dạng bài mẫu đã được giới thiệu trong giờ học trên lớp và trong các giáo trình. Thực hành các bài tập này giúp SV nắm vững phương pháp tính và rèn luyện kỹ năng tính toán. Chương này có 2 bài tập: bài tập số 3 về đập tràn thành mỏng và thực dụng, bài tập số 4 về đập tràn đỉnh rộng. Đây là các bài tập bắt buộc đối với SV.

Bài tập số 3 TLCT,

Bài tập số 4 TLCT.

Advertisements

Kiểm tra giữa kỳ môn Thủy lực công trình

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình-1-17 (57CTN.02) sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ vào tiết 12, thứ Năm, ngày 21/9/2017 tại lớp học, phòng 430 nhà A4.

Nội dung kiểm tra: Chương 1 – Dòng chảy ổn định trong kênh hở.

Thời gian làm bài: 45 phút. Tài liệu được phép sử dụng: Sách và Bài giảng Thủy lực công trình.

Theo Quy chế, SV chỉ được thi hết môn khi học đủ 80% thời lượng môn học và có 1 bài kiểm tra đạt yêu cầu.

Thủy lực công trình: Bài tập Chương 1 – Dòng không đều trong kênh

Tiếp theo bài tập số 1, các bài tập về dòng chảy ổn định, không đều trong kênh sẽ giúp SV thực hành tính toán, xác định độ sâu phân giới, độ dốc phân giới, năng lượng đơn vị mặt cắt, số Froude và vẽ đường mặt nước trong kênh lăng trụ. Ngoài ra, SV cần xác định vị trí nước nhảy trên kênh và tính toán các đặc trưng của nước nhảy. Phương pháp cộng trực tiếp sẽ giúp SV tính toán chiều dài đoạn kênh khi biết các độ sâu ở hai đầu, hoặc tìm độ sâu dòng chảy tại một vị trí nào đó trên kênh. Các bạn SV lớp Thủy lực công trình-1-17 (57CTN.02) làm bài tập số 2 của chương 1. SV sẽ thảo luận các bài tập này trong buổi học chiều thứ Năm, ngày 14/9/2017.

Bài tập số 2 TLCT

Bài tập lớn Thủy lực công trình kỳ I năm học 2017-2018

Bài tập lớn môn Thủy lực công trình do bộ môn Thủy lực biên soạn sẽ giúp SV thực hành tính toán thủy lực các công trình trong một hệ thống thủy lợi. GV phụ trách môn học giao cho mỗi SV một bộ số liệu riêng. SV phải làm bài tập lớn này trong suốt thời gian học môn Thủy lực công trình. Nội dung các bước tính toán sẽ được GV hướng dẫn trên lớp, ngay sau khi học lý thuyết để SV thực hiện bài tập của mình. Thực hành các phần của bài tập này sẽ giúp SV nâng cao kỹ năng tính toán các công trình thực tế như đập tràn, bể tiêu năng, cống lộ thiên, kênh… Cuối học kỳ SV nộp bài tập lớn cho GV chấm để đánh giá điểm quá trình. Những bài tập nộp muộn sau hạn sẽ không được chấp nhận và bị điểm Không.

Đề bài tập cho SV lớp Thủy lực công trình 1-17-57CTN.02: BÀI TẬP LỚN TLCT LỚP 57CTN.02

Hạn nộp bài tập: 15h40, thứ Năm, ngày 19/10/2017.

Thủy lực công trình: Chương 1 – Dòng chảy ổn định trong kênh

Chào các bạn SV lớp Thủy lực công trình-1-17 (57CTN.02),

Đây là webpage phục vụ môn học Thủy lực công trình. Tại đây các bạn sẽ theo dõi thông tin liên quan đến lớp học (57CTN.02) như: lịch kiểm tra, lịch thí nghiệm, nội dung kiểm tra và thi cuối kỳ, điểm quá trình… Ngoài ra, các bạn sẽ lấy bài tập để làm ở nhà trong link dưới đây. Các bài tập trên webpage này được biên soạn theo nội dung của từng chương mà SV học trên lớp, mỗi chương sẽ có 1 hoặc 2 bài tập. Các bạn chuẩn bị những bài tập này để thảo luận trên lớp học. Nội dung các bài tập và mọi câu hỏi liên quan đến môn học sẽ được giảng viên giải đáp trong giờ học, qua email hoặc tại văn phòng Bộ môn Thủy lực.

Trong tuần này các bạn sẽ làm bài tập đầu tiên của chương 1 về dòng chảy đều trong kênh lăng trụ, nội dung này đã có trong môn Cơ học chất lỏng và được nhắc lại ngắn gọn trong môn Thủy lực công trình.

Bài tập TLCT số 1

Giảng viên phụ trách lớp: PGS. TS. Hồ Việt Hùng.

Điểm Quá trình Cơ học chất lỏng lớp (N07) đã cập nhật sau tuần học cuối cùng

Kỳ hè 2017 đã kết thúc, SV lớp (N07) chuẩn bị thi môn Cơ học chất lỏng. Sau khi cập nhật tình hình học tập của SV trong tuần học cuối cùng và 2 SV chưa kiểm tra bài 2 trước đây, nay đã kiểm tra, Điểm Quá trình của SV lớp (N07) đã được điều chỉnh lại như file trong LINK dưới đây. Nếu SV còn có thắc mắvề điểm Quá trình, có thể gửi email cho thầy Lê Xuân Hiền theo địa chỉ: hienlx@tlu.edu.vn để được giải thích. Hạn cuối cùng để phúc tra điểm Quá trình của lớp (N07) là 18h00 thứ Hai, ngày 21/8/2017.

SV lớp (N07) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm Quá trình CHCL lớp (N07).