Thủy lực công trình: Chương 1 – Dòng chảy ổn định trong kênh

Chào các bạn SV lớp Thủy lực công trình-1-17 (57C-TL.02),

Đây là webpage phục vụ môn học Thủy lực công trình. Tại đây các bạn sẽ theo dõi thông tin liên quan đến lớp học (57C-TL.02) như: lịch kiểm tra, lịch thí nghiệm, nội dung kiểm tra và thi cuối kỳ, điểm quá trình… Ngoài ra, các bạn sẽ lấy bài tập để làm ở nhà trong link dưới đây. Các bài tập trên webpage này được biên soạn theo nội dung của từng chương mà SV học trên lớp, mỗi chương sẽ có 1 hoặc 2 bài tập. Các bạn chuẩn bị những bài tập này để thảo luận trên lớp học. Nội dung các bài tập và mọi câu hỏi liên quan đến môn học sẽ được giảng viên giải đáp trong giờ học, qua email hoặc tại văn phòng Bộ môn Thủy lực.

Trong tuần này các bạn sẽ làm bài tập đầu tiên của chương 1 về dòng chảy đều trong kênh lăng trụ, nội dung này đã có trong môn Cơ học chất lỏng và được nhắc lại ngắn gọn trong môn Thủy lực công trình.

Bài tập TLCT số 1

Thời khóa biểu lớp học: Chiều thứ Tư, thứ Sáu, tiết 10, 11, 12 ở Phòng 332 nhà A4.

Giảng viên phụ trách lớp: PGS. TS. Hồ Việt Hùng.

Advertisements

Điểm Quá trình môn Thủy lực công trình, giai đoạn 1, học kỳ 1

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17 (57CTN.02), GĐ 1 kỳ 1 năm học 2017-2018 đã học xong môn Thủy lực công trình và có thể xem Điểm Quá trình của mình trong link dưới đây hoặc trên bảng thông báo của Bộ môn Thủy lực, phòng 309 nhà A1 . Trọng số của Điểm Quá trình là 30%. SV có thắc mắc về điểm cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng ghi rõ họ tên, lớp, mã số SV. Ngoài ra, các bạn SV có thể gặp GV vào lúc 9h30 ngày 30/10/2017 tại Bộ môn Thủy lực. Hạn cuối cùng để thắc mắc Điểm Quá trình là 20h, thứ Hai, ngày 30/10/2017. Các bạn SV lớp (57CTN.02) sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem ĐIỂM QUÁ TRÌNH TLCT.

Điểm kiểm tra Thủy lực công trình bài 2

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17-(57CTN.02) xem điểm Kiểm tra bài 2, cuối giai đoạn 1 trong link dưới đây. Nếu SV có thắc mắc về điểm kiểm tra, cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải quyết ngay. Trong buổi học chiều ngày 24/10, PGS. Hồ Việt Hùng sẽ giải đáp các câu hỏi của SV liên quan đến nội dung bài kiểm tra, các chương đã học và chuẩn bị thi hết môn. SV lớp 57CTN.02 sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra TLCT bài 2.

Điểm Quá trình Cơ học chất lỏng lớp (N07) đã cập nhật sau tuần học cuối cùng

Kỳ hè 2017 đã kết thúc, SV lớp (N07) chuẩn bị thi môn Cơ học chất lỏng. Sau khi cập nhật tình hình học tập của SV trong tuần học cuối cùng và 2 SV chưa kiểm tra bài 2 trước đây, nay đã kiểm tra, Điểm Quá trình của SV lớp (N07) đã được điều chỉnh lại như file trong LINK dưới đây. Nếu SV còn có thắc mắvề điểm Quá trình, có thể gửi email cho thầy Lê Xuân Hiền theo địa chỉ: hienlx@tlu.edu.vn để được giải thích. Hạn cuối cùng để phúc tra điểm Quá trình của lớp (N07) là 18h00 thứ Hai, ngày 21/8/2017.

SV lớp (N07) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm Quá trình CHCL lớp (N07).

Điểm Quá trình môn Cơ học chất lỏng lớp (N01) kỳ hè 2017

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9- (N01) xem điểm Quá trình trong LINK dưới đây. Nếu SV có thắc mắc về điểm Quá trình, có thể gặp GV tại Bộ môn Thủy lực, phòng 309 nhà A1, vào lúc 9h00 thứ Hai, ngày 21/8/2107 hoặc gửi email theo địa chỉ hohung.thuyluc@tlu.edu.vn. Hạn cuối cùng để phúc tra điểm Quá trình là 11h30 ngày thứ Ba, 22/8/2017. SV lớp (N01) sử dụng tài khoản email@wru.vn để xem Điểm Quá trình CHCL lớp (N01).

Đáp án kiểm tra cuối kỳ hè môn Cơ học chất lỏng lớp (N01)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 (N01) đã làm bài kiểm tra cuối kỳ hè 2017 và có thể xem đáp án đề kiểm tra trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến nội dung bài kiểm tra được giải đáp trên lớp. Ngoài ra, SV có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải đáp các vấn đề khác liên quan đến môn học. Điểm của bài kiểm tra đã có trên webpage này. Các bạn SV lớp (N01) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Đáp án đề kiểm tra 2 lớp (N01).