Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 8 – Dòng chảy ổn định trong ống, tổn thất năng lượng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17 (58N2) và (58B+CTN) cần làm các bài tập chương 8 trong sách Cơ học chất lỏng tập 1 và các bài tập dưới đây. Nội dung bài tập có phần tính toán tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ trong dòng chảy ổn định, chất lỏng không nén được. Các bài tập chương 8 giúp SV ứng dụng thành thạo phương trình năng lượng và phương trình liên tục để giải quyết các vấn đề thực tế. Các bài tập này sẽ được thảo luận trên lớp học trong ngày 23/5/2018.

BT Chương 8 CHCL.

Advertisements

Cơ học chất lỏng: Bài tập Chương 6 – Phương trình động lượng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (58N2) và (58B+CTN) cần tham khảo các ví dụ trong bài giảng của GV và làm bài tập chương 6 trong giáo trình Cơ học chất lỏng tập 1. Ngoài ra, các bạn sẽ làm thêm một số bài tập trong link dưới đây nhằm ứng dụng các phương trình động lượng, năng lượng và phương trình liên tục để xác định lực của dòng chảy tác dụng lên thành ống hoặc tấm chắn hay bề mặt công trình… Đây là các vấn đề hay gặp trong thực tế. Các bài tập chương này sẽ được thảo luận trên lớp học. Đây là một trong các nội dung sẽ thi kết thúc môn học.

Bài tập chương 6 PTĐL

SV lớp Cơ học chất lỏng (58B + CTN) đăng ký thí nghiệm theo 3 nhóm

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17 (58B + CTN), học lý thuyết tiết 10, 11, 12, Chiều thứ Hai, thứ Tư tại phòng 304 B5, sẽ đăng ký thí nghiệm từ ngày 11/5 đến 14/5/2018, có 3 nhóm thí nghiệm:

Nhóm 1: Sáng thứ Ba, ngày 15/5/2018;

Nhóm 2: Sáng thứ Năm, ngày 17/5/2018;

Nhóm 3: Sáng thứ Ba, ngày 22/5/2018.

SV LỚP 58B+CTN đăng ký thí nghiệm TẠI ĐÂY.

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 5 – Phương trình Bernoulli

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17- (58N2) sẽ làm một số bài tập chương 5 trong LINK dưới đây. SV sẽ ứng dụng phương trình Bernoulli và phương trình Liên tục để xác định công suất của máy bơm hay kiểm tra hiện tượng khí thực. Các bài tập của chương này chưa yêu cầu SV tính tổn thất năng lượng trong dòng chảy. Sau khi học chương 8, SV sẽ ứng dụng phương trình năng lượng và các công thức tính tổn thất cột nước để giải các bài toán phức tạp hơn về dòng chảy trong ống dẫn nước, hoặc trong kênh hở.  Các câu hỏi liên quan đến bài tập của chương này sẽ được giải đáp trên lớp học hoặc qua email của GV.

BÀI TẬP CHƯƠNG 5