Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 8 – Tổn thất năng lượng trong dòng chảy

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (60MT) cần làm các bài tập chương 8 trong sách Cơ học chất lỏng tập 1 và các bài tập dưới đây. Nội dung bài tập có phần tính toán tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ trong dòng chảy ổn định, chất lỏng không nén được. Các bài tập chương 8 giúp SV ứng dụng thành thạo phương trình năng lượng và phương trình liên tục để giải quyết các vấn đề thực tế. Các bài tập này sẽ được thảo luận trên lớp học trong buổi sáng thứ Năm, ngày 9/7/2020.

BT Chương 8 CHCL.

Cơ học chất lỏng ứng dụng (TLS): Bài tập Dòng không đều trong kênh

Các bài tập về dòng chảy ổn định, không đều trong kênh sẽ giúp SV thực hành tính toán, xác định độ sâu phân giới, độ dốc phân giới, năng lượng đơn vị mặt cắt, số Froude và vẽ đường mặt nước trong kênh lăng trụ. Ngoài ra, SV cần xác định vị trí nước nhảy trên kênh và tính toán các đặc trưng của nước nhảy. Phương pháp cộng trực tiếp sẽ giúp SV tính toán chiều dài đoạn kênh khi biết các độ sâu ở hai đầu, hoặc tìm độ sâu dòng chảy tại một vị trí nào đó trên kênh. Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng ứng dụng (TLS) làm bài tập về dòng không đều trong kênh. SV sẽ thảo luận các bài tập này trong buổi học trên lớp.

Bài tập số 2 TLCT

Thủy lực công trình (TLS): Bài tập Chương 3 – Nối tiếp, tiêu năng

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình (TLS) sẽ làm các bài tập chương 3 trong link dưới đây. Các bài tập này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán và xác định hình thức nối tiếp dòng chảy sau đập tràn, kích thước của bể tiêu năng. SV sẽ nắm được các dạng bể tiêu năng ở Việt Nam và trên thế giới, ứng dụng cho việc thiết kế các công trình thủy lợi. Sau khi làm các bài tập này, SV sẽ nắm vững kiến thức về công trình tiêu năng sau đập tràn.

BÀI TẬP TLCT SỐ 5.

Thủy lực công trình (TLS): Bài tập Chương 2 – Đập tràn

Chương 2: Đập tràn giới thiệu về các dạng đập tràn và phương pháp tính toán thủy lực các loại đập tràn thành mỏng, thực dụng, đỉnh rộng. Các bài tập của chương này giúp SV xác định lưu lượng qua tràn, cột nước hay chiều rộng của tràn. Các dạng bài mẫu đã được giới thiệu trong giờ học trên lớp và trong các giáo trình. Thực hành các bài tập này giúp SV nắm vững phương pháp tính thử dần và rèn luyện kỹ năng tính toán. Chương này có 2 bài tập: bài tập số 3 về đập tràn thành mỏng và thực dụng, bài tập số 4 về đập tràn đỉnh rộng. Các bạn SV lớp Thủy lực công trình (TLS) tại Phân hiệu Miền Nam làm bài tập số 4 và sẽ thảo luận trên lớp học vào buổi sáng ngày 28/6/2020.

Bài tập số 3 TLCT,

Bài tập số 4 TLCT.

Kiểm tra Cơ học chất lỏng giữa kỳ

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-19 (Học tiết 1,2,3 thứ Ba, Năm, phòng 327) sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ trong buổi học sáng thứ Năm, ngày 25/6/2020 tại lớp học, phòng 327 nhà A2.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 1, 2, 3.

Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng và Bài giảng Cơ học chất lỏng.

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 3 – Thủy tĩnh

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (60MT) thân mến,

Để học tập hiệu quả phần Thủy tĩnh, các bạn phải đọc Giáo trình Cơ học chất lỏng và các ví dụ trong bài giảng, học thuộc các công thức tính áp suất, áp lực lên mặt phẳng và mặt trụ, làm các bài tập trong sách Cơ học chất lỏng tập 1 và những bài tập trong LINK dưới đây. Nội dung các bài tập này sẽ được thảo luận trên lớp học. GV sẽ giải  đáp các câu hỏi của SV liên quan đến phần Thủy tĩnh trong buổi học trên lớp vào sáng ngày 18/6/2020, hoặc qua email.

Các bài tập chương 3: Thủy tĩnh như sau

BT Áp suất, áp lực tác dụng lên mặt phẳng

BT Áp lực tác dụng lên mặt cong

Fluid Mechanics Homework for 59NK class

Homework problems will be assigned weekly and are due at the beginning of class. No late homework will be accepted. Students are encouraged to work in groups but every student must turn in a separate and individual document.

Homework Assignments of a Fluid Mechanics Course for 59NK class are the following problems:

FM Homework Assignment 1

FM Homework Assignment 2

FM Homework Assignment 3

FM Homework Assignment 4

FM Homework Assignment 5

FM Homework Assignment 6

FM Homework Assignment 7

FM Homework Assignment 8

FM Homework Assignment 9

HỌC ÔN TẬP VÀ THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG MÔN THỦY LỰC

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HỌC ÔN TẬP VÀ THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG MÔN THỦY LỰC (CƠ HỌC CHẤT LỎNG) NĂM HỌC 2019 – 2020

Được sự đồng ý của Nhà trường, Bộ môn Thuỷ lực tổ chức học ôn để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic cấp Trường môn Thuỷ lực (Cơ học chất lỏng) và Thi Olympic Cơ học toàn quốc tổ chức vào mùa hè năm 2020.

Lịch học ôn như sau: bắt đầu từ 19h00 thứ Ba, ngày 03/12/2019 tại phòng 306 nhà B5, mỗi tuần học 3 buổi,

        Thứ Ba, thứ Năm, tiết 13, 14, 15 tại phòng 306-B5

Thứ Bảy, tiết 2, 3, 4, 5, 6 tại phòng 306-B5.

Thời gian học: từ ngày 03/12/2019 đến ngày 20/4/2020.

Thi Olympic cấp Trường môn Thuỷ lực (Cơ học chất lỏng) vào lúc 8h00 thứ Bảy, ngày 28/12/2019 tại phòng 306 nhà B5.

Mời các bạn sinh viên yêu thích môn học và có nguyện vọng thi Olympic Thủy lực tham gia học ôn.