Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 12 – Dòng chảy qua lỗ, vòi

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 (N01) sẽ làm các bài tập chương 12 dưới đây. Các bài tập này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán độ sâu nước trong bể chứa và lưu lượng dòng chảy ổn định qua lỗ, vòi; hoặc tính thời gian cần thiết để tháo cạn bể chứa hay chảy đầy bể chứa (dòng chảy không ổn định qua lỗ). Đây là một trong các bài tập sẽ thi cuối kỳ.

BÀI TẬP CHƯƠNG 12 CHCL.

Kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ hè 2017

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 (N01) sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ hè, vào tiết 2, thứ Hai, ngày 14/8/2017 tại phòng 327 A2.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến các chương 4, 5, 6, 8. Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng và Bài giảng Cơ học chất lỏng.

Hạn nộp BC Thí nghiệm CHCL: 7h00 ngày thứ Sáu, 11/8/2017 tại lớp học.

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 8 – Dòng chảy ổn định trong ống, tổn thất năng lượng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 (N01) sẽ làm các bài tập chương 8 trong sách Cơ học chất lỏng tập 1 và các bài dưới đây. Nội dung bài tập có phần tính toán tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ trong dòng chảy ổn định, chất lỏng không nén được. Các bài tập chương 8 giúp SV ứng dụng thành thạo phương trình năng lượng và phương trình liên tục để giải quyết các vấn đề thực tế. Các bài tập này sẽ được thảo luận trên lớp học.

BT Chương 8 CHCL.

Cơ học chất lỏng: Bài tập Chương 6 – Phương trình động lượng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 (N01) cần tham khảo các ví dụ và làm bài tập chương 6 trong giáo trình Cơ học chất lỏng tập 1. Ngoài ra, các bạn sẽ làm thêm một số bài tập trong link dưới đây nhằm ứng dụng các phương trình động lượng, năng lượng và phương trình liên tục để xác định lực của dòng chảy tác dụng lên thành ống hoặc tấm chắn hay bề mặt công trình… Các bài tập chương này sẽ được thảo luận trên lớp. Đây là một trong các nội dung sẽ thi cuối kỳ.

Bài tập chương 6 PTĐL

Đáp án đề kiểm tra Cơ học chất lỏng bài 1, lớp (N01) hè 2017

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 N01 kỳ hè 2017 đã làm bài kiểm tra giữa kỳ và có thể xem đáp án các đề kiểm tra trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến nội dung bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp học hoặc qua email. Điểm bài kiểm tra sẽ có trên webpage này trong thời gian sớm nhất. Ngày 4/8, bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. Các bạn SV lớp N01 sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Đáp án kiểm tra Thủy tĩnh hè 2017.

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 5 – Phương trình Bernoulli

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 (N01) sẽ làm một số bài tập chương 5 dưới đây. SV sẽ ứng dụng phương trình Bernoulli và phương trình Liên tục để xác định công suất của máy bơm hay kiểm tra hiện tượng khí thực. Các bài tập của chương này chưa yêu cầu SV tính tổn thất năng lượng trong dòng chảy. Sau khi học chương 8, SV sẽ ứng dụng phương trình năng lượng và các công thức tính tổn thất cột nước để giải các bài toán phức tạp hơn về dòng chảy trong ống dẫn nước.  Các câu hỏi liên quan đến bài tập sẽ được giải đáp trên lớp học hoặc qua email của GV.

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 4 và 14 – Động học chất lỏng

Ngoài các bài tập đã có trong giáo trình Cơ học chất lỏng, các bạn SV lớp 2-16-9 (N01) kỳ hè năm 2017 sẽ làm thêm một số bài tập về Phương trình Liên tục, Hàm số thế, Hàm số dòng, phương trình đường dòng… trong link dưới đây. Đây là phần Động học chất lỏng thuộc chương 4 và chương 14, một trong các nội dung thi cuối kỳ hè. Các bài tập này sẽ được thảo luận trên lớp học ngày 28/7/2017. Để học tốt chương này SV cần ôn lại các kiến thức đã học về tích phân và phương trình vi phân.

Bài tập chương 4 và chương 14.