Đáp án đề kiểm tra cuối kỳ môn Cơ học chất lỏng lớp (N4)

Tuần từ ngày 5/6/2017 đến 10/6/2017 là tuần học cuối cùng của học kỳ II năm học 2016-2017. Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (N4) đã làm bài kiểm tra lần thứ hai và có thể xem đáp án đề kiểm tra trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến nội dung bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp hoặc SV gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng. Điểm của bài kiểm tra sẽ có trên webpage này trong ngày 03/6/2017. Các bạn SV lớp (N4) sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Đáp án đề kiểm tra 2 lớp (N4).

Cơ học chất lỏng: Bài tập Chương 10 – Dòng chảy đều trong kênh

Dòng chảy ổn định, đều trong kênh hở là nội dung mở đầu của Thủy lực dòng hở. Các bài tập trong chương 10 giúp SV thực hành kỹ năng tính toán các kích thước mặt cắt ngang của kênh, xác định vận tốc và lưu lượng của dòng chảy trong kênh. Ngoài ra, việc làm bài tập còn giúp SV hiểu rõ mặt cắt lợi nhất về thủy lực, phục vụ việc thiết kế mặt cắt ngang của kênh.

BT CHCL chương 10

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 12 – Dòng chảy qua lỗ, vòi

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16 (C1) và (N4) sẽ làm các bài tập dưới đây. Các bài tập này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán độ sâu nước trong bể chứa và lưu lượng dòng chảy ổn định qua lỗ, vòi; hoặc tính thời gian cần thiết để tháo cạn bể chứa hay chảy đầy bể chứa (dòng chảy không ổn định qua lỗ). Đây là một trong các nội dung thi cuối kỳ.

BÀI TẬP CHƯƠNG 12 CHCL.

Kiểm tra cuối kỳ môn Cơ học chất lỏng

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16 (C1) và (N4) sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ vào thời gian như sau:

  • Lớp (N04): tiết 11, thứ ba, ngày 30/5/2017 tại phòng 429 A2;
  • Lớp (C1): tiết 2, thứ năm, ngày 01/6/2017 tại phòng 333 A3.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến các chương 4, 5, 6, 8. Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng và Bài giảng Cơ học chất lỏng.

Theo Quy chế, SV chỉ được thi kết thúc môn học khi đi học đủ 80% thời lượng môn học (36 tiết học) và có 1 bài kiểm tra đạt yêu cầu.

Điểm kiểm tra môn Cơ học chất lỏng bài 1, lớp 2-16-(C1)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-(C1) đã làm bài kiểm tra giữa kỳ môn Cơ học chất lỏng và có thể xem điểm bài kiểm tra này trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến bài kiểm tra và điểm của SV sẽ được giải đáp trên lớp học hoặc qua email. Ngày 22/5/2017, bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. SV lớp (C1) sử dụng tài khoản email @wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra Thủy tĩnh lớp C1.

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 8 – Dòng chảy ổn định trong ống, tổn thất năng lượng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16 (N4) và (C1) sẽ làm các bài tập chương 8 trong sách Cơ học chất lỏng tập 1 và các bài dưới đây. Nội dung bài tập có phần tính toán tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ trong dòng chảy ổn định, chất lỏng không nén được. Các bài tập chương 8 giúp SV ứng dụng thành thạo phương trình năng lượng và phương trình liên tục để giải quyết các vấn đề thực tế. Các bài tập này sẽ được thảo luận trên lớp học.

BT Chương 8 CHCL.

Đáp án đề kiểm tra Cơ học chất lỏng bài 1, lớp 2-16-(C1)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-(C1) có thể xem đáp án 4 đề kiểm tra giữa kỳ trong link dưới đây. Điểm bài kiểm tra sẽ có trên webpage này trong thời gian sớm nhất. Các câu hỏi liên quan đến bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp học hoặc qua email. Bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. Các bạn SV lớp (C1) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Đáp án đề kiểm tra Thủy tĩnh lớp C1.