Điểm Bài tập lớn Thủy lực công trình lớp 57C.TL.02

Các bạn SV lớp 57C.TL.02 đã nộp Bài tập lớn Thủy lực công trình có thể xem điểm Bài tập này trong link dưới đây. Có 9 SV không nộp Bài tập lớn (BTL). Những SV này sẽ có điểm 0 (không điểm) cho mục BTL trong điểm Quá trình của môn học. SV có thắc mắc về điểm BTL cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải đáp. SV lớp 57C.TL.02 sử dụng email của mình để xem Điểm Bài tập lớn TLCT.

Advertisements

Điểm báo cáo thí nghiệm Thủy lực công trình của lớp 57C.TL.02

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17- 57C.TL.02 đã nộp báo cáo thí nghiệm có thể xem điểm thí nghiệm trong link dưới đây. Những SV không nộp báo cáo sẽ có điểm thí nghiệm là 0 (không điểm). SV có thắc mắc về điểm cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải đáp. SV lớp 57C.TL.02 sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm BC thí nghiệm.

Kiểm tra Thủy lực công trình cuối học kỳ 1

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình-1-17 (57C.TL.02) sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ 1 vào tiết 12, thứ Tư, ngày 3/1/2018 tại lớp học, phòng 332 nhà A4.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 2, 3, 4. Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ sở hệ thống thủy lực công trình, Thủy lực tập 2, Bài tập Thủy lực tập 2 và Bài giảng Thủy lực công trình.

Thủy lực công trình: Bài tập Chương 5 – Mô hình các hiện tượng thủy lực

Chương 5, Mô hình các hiện tượng thủy lực, là chương cuối cùng của môn Thủy lực công trình. Các bài tập của chương này giúp SV nắm vững các tiêu chuẩn tương tự và quy trình thiết kế mô hình các công trình thủy lợi, thủy điện. Ngoài ra, các bài tập còn giúp SV thực hành tính toán kênh, đập tràn, cống lộ thiên và cống ngầm. Đây là những bài tập tổng hợp đòi hỏi SV nắm vững kiến thức của chương này và các chương đã học trước đây. Sau khi làm các bài tập của chương này SV sẽ thành thạo các bước tính toán thiết kế mô hình và xác định các hệ số cần thiết của nguyên hình. Cùng với các chương trước, chương này giúp SV rèn luyện kỹ năng tính toán và giải quyết các vấn đề thực tế.

BÀI TẬP SỐ 7 TLCT.

Thủy lực công trình: Bài tập Chương 4 – Dòng chảy qua cửa cống

Chương 4:  Dòng chảy qua cửa cống, trình bày phương pháp tính toán thủy lực cống lộ thiên và cống ngầm. Đây là dạng công trình cuối cùng được giới thiệu trong môn Thủy lực công trình. Các bài tập chương này sẽ giúp SV rèn luyện kỹ năng tính toán lưu lượng, cột nước và độ cao mở cống lộ thiên, một công trình phổ biến trong các hệ thống thủy lợi. Ngoài ra, các bài tập của chương này còn giúp SV thực hành tính toán xác định chế độ chảy của cống ngầm và giải quyết các vấn đề về cống ngầm. Đây là những bài tập khó, đòi hỏi SV nắm vững kiến thức đã học. Vẽ định tính đường mặt nước và tính toán chính xác các độ sâu bằng phương pháp Cộng trực tiếp (chương 1 – Dòng chảy không đều trong kênh) là rất cần thiết để xác định chế độ chảy của cống ngầm. Sau khi hoàn thành các bài tập của chương này, SV sẽ thành thạo quy trình tính toán cống lộ thiên và cống ngầm.

BÀI TẬP SỐ 6 TLCT,

Điểm kiểm tra giữa kỳ môn Thủy lực công trình lớp 57C.TL.02

Các bạn SV lớp 1-17 – 57C.TL.02 đã làm bài kiểm tra giữa kỳ môn Thủy lực công trình. Đáp án của  đề kiểm tra đã có trên webpage này. Các bạn có thể xem điểm của bài kiểm tra này trong link dưới đây. Bài kiểm tra sẽ được trả lại cho SV xem vào ngày thứ Sáu, 22/12/2017 tại lớp học, phòng 332 – A4. SV tự bảo quản bài kiểm tra của mình để tính điểm Quá trình. Những SV có thắc mắc điểm của bài kiểm tra có thể gửi email cho PGS.TS. Hồ Việt Hùng hoặc trao đổi ý kiến trực tiếp tại phòng học. Các bạn SV lớp 57C.TL.02 sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra TLCT bài1.

Lớp Thủy lực công trình 57C.TL.02 thí nghiệm theo lịch đã đăng ký

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 57C.TL.02 đã đăng ký thí nghiệm, sẽ làm thí nghiệm theo đúng lịch đã có.

* Nhóm 1: Chiều thứ Ba, ngày 19/12/2017;

* Nhóm 2: Chiều thứ Năm, ngày 21/12/2017.

Khi đến thí nghiệm SV phải mang theo quyển Báo cáo thí nghiệm để ghi chép số liệu, máy tính Casio để tính toán, bút chì, tẩy…

Hạn nộp Báo cáo: 15h40, thứ Tư, ngày 27/12/2017.