Thủy lực công trình

Đăng ký thí nghiệm:

– Sinh viên phải sử dụng email @wru.vn để đăng nhập (không thể dùng tài khoản khác).

– Mỗi sinh viên chỉ được đăng kí 1 lần và có thể chỉnh sửa nội dung đã đăng ký.

– Mỗi nhóm thí nghiệm có tối đa 25 sinh viên, người thứ 26 sẽ không được chấp nhận và phải đăng ký nhóm khác. Vì vậy, trước khi đăng kí các bạn cần xem danh sách từng nhóm trong Tab “Nhóm 1”, “Nhóm 2”, chỉ đăng kí vào nhóm chưa đủ 25 SV.

Lớp Thủy lực công trình-1-16 (H2) có 2 nhóm thí nghim:

* Nhóm 1: Sáng thứ Ba, ngày 13/9/2016.

* Nhóm 2: Sáng thứ Sáu, ngày 16/9/2016.

GV phụ trách lớp: PGS. TS. Hồ Việt Hùng

GV Hướng dẫn TN: ThS. Lê Thị Hải Yến

Bước 1: Xem danh sách SV đã đăng ký thí nghiệm

Bước 2: Đăng ký thí nghiệm Thủy lực công trình

_________________________________________________________________

SV lớp 55MT2  có 2 nhóm thí nghim:

* Nhóm 1: Sáng thứ Tư, ngày 2/12/2015.

* Nhóm 2: Sáng thứ Tư, ngày 9/12/2015.

GV phụ trách lớp: PGS. TS. Hồ Việt Hùng

Bước 1: Xem danh sách SV đã đăng ký thí nghiệm

Bước 2: Đăng ký thí nghiệm Thủy lực công trình

One thought on “Thủy lực công trình

  1. Pingback: Lớp Thủy lực công trình-1-16 (H2) đăng ký thí nghiệm TLCT – Hồ Việt Hùng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s