Thí nghiệm Thủy lực công trình

Đăng ký thí nghiệm:

– Sinh viên phải sử dụng email @wru.vn để đăng nhập (không thể dùng tài khoản khác).

– Mỗi sinh viên chỉ được đăng kí 1 lần và có thể chỉnh sửa nội dung đã đăng ký.

– Mỗi nhóm thí nghiệm có tối đa 22 sinh viên, người thứ 23 sẽ không được chấp nhận và phải đăng ký nhóm khác. Vì vậy, trước khi đăng kí các bạn cần xem danh sách từng nhóm trong Tab “Nhóm 1”, “Nhóm 2”, chỉ đăng kí vào nhóm chưa đủ 22 SV.

Lớp Thủy lực công trình-1-19 (59N) có 2 nhóm thí nghim:

* Nhóm 1: Chiều thứ Tư, ngày 25/9/2019.

* Nhóm 2: Chiều thứ Năm, ngày 26/9/2019.

Bước 1: Xem danh sách SV đã đăng ký.

Bước 2: Đăng ký thí nghiệm TLCT.

 

____________________________________________________________________

Lớp Thủy lực công trình-1-17 (57CTN.02) có 2 nhóm thí nghim:

* Nhóm 1: Sáng thứ Tư, ngày 4/10/2017.

* Nhóm 2: Sáng thứ Năm, ngày 5/10/2017.

GV phụ trách TN: PGS. TS. Hồ Việt Hùng

Bước 1: Xem danh sách SV đã đăng ký thí nghiệm

Bước 2: Đăng ký thí nghiệm Thủy lực công trình

_________________________________________________________________

SV lớp 55MT2  có 2 nhóm thí nghim:

* Nhóm 1: Sáng thứ Tư, ngày 2/12/2015.

* Nhóm 2: Sáng thứ Tư, ngày 9/12/2015.

GV phụ trách lớp: PGS. TS. Hồ Việt Hùng

Bước 1: Xem danh sách SV đã đăng ký thí nghiệm

Bước 2: Đăng ký thí nghiệm Thủy lực công trình

3 thoughts on “Thí nghiệm Thủy lực công trình

  1. Pingback: Lớp Thủy lực công trình-1-16 (H2) đăng ký thí nghiệm TLCT – Hồ Việt Hùng

  2. Pingback: Lớp Thủy lực công trình 1-17-57CTN.02 đăng ký thí nghiệm – Hồ Việt Hùng

  3. Pingback: SV lớp Cơ học chất lỏng 2-18 (QL) đăng ký thí nghiệm theo nhóm – Hồ Việt Hùng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s