Điểm Quá trình môn Thủy lực công trình, giai đoạn 1, học kỳ 1

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17 (57CTN.02), GĐ 1 kỳ 1 năm học 2017-2018 đã học xong môn Thủy lực công trình và có thể xem Điểm Quá trình của mình trong link dưới đây hoặc trên bảng thông báo của Bộ môn Thủy lực, phòng 309 nhà A1 . Trọng số của Điểm Quá trình là 30%. SV có thắc mắc về điểm cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng ghi rõ họ tên, lớp, mã số SV. Ngoài ra, các bạn SV có thể gặp GV vào lúc 9h30 ngày 30/10/2017 tại Bộ môn Thủy lực. Hạn cuối cùng để thắc mắc Điểm Quá trình là 20h, thứ Hai, ngày 30/10/2017. Các bạn SV lớp (57CTN.02) sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem ĐIỂM QUÁ TRÌNH TLCT.

Advertisements

Điểm kiểm tra Thủy lực công trình bài 2

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17-(57CTN.02) xem điểm Kiểm tra bài 2, cuối giai đoạn 1 trong link dưới đây. Nếu SV có thắc mắc về điểm kiểm tra, cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải quyết ngay. Trong buổi học chiều ngày 24/10, PGS. Hồ Việt Hùng sẽ giải đáp các câu hỏi của SV liên quan đến nội dung bài kiểm tra, các chương đã học và chuẩn bị thi hết môn. SV lớp 57CTN.02 sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra TLCT bài 2.

Điểm Quá trình Cơ học chất lỏng lớp (N07) đã cập nhật sau tuần học cuối cùng

Kỳ hè 2017 đã kết thúc, SV lớp (N07) chuẩn bị thi môn Cơ học chất lỏng. Sau khi cập nhật tình hình học tập của SV trong tuần học cuối cùng và 2 SV chưa kiểm tra bài 2 trước đây, nay đã kiểm tra, Điểm Quá trình của SV lớp (N07) đã được điều chỉnh lại như file trong LINK dưới đây. Nếu SV còn có thắc mắvề điểm Quá trình, có thể gửi email cho thầy Lê Xuân Hiền theo địa chỉ: hienlx@tlu.edu.vn để được giải thích. Hạn cuối cùng để phúc tra điểm Quá trình của lớp (N07) là 18h00 thứ Hai, ngày 21/8/2017.

SV lớp (N07) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm Quá trình CHCL lớp (N07).

Điểm Quá trình môn Cơ học chất lỏng lớp (N01) kỳ hè 2017

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9- (N01) xem điểm Quá trình trong LINK dưới đây. Nếu SV có thắc mắc về điểm Quá trình, có thể gặp GV tại Bộ môn Thủy lực, phòng 309 nhà A1, vào lúc 9h00 thứ Hai, ngày 21/8/2107 hoặc gửi email theo địa chỉ hohung.thuyluc@tlu.edu.vn. Hạn cuối cùng để phúc tra điểm Quá trình là 11h30 ngày thứ Ba, 22/8/2017. SV lớp (N01) sử dụng tài khoản email@wru.vn để xem Điểm Quá trình CHCL lớp (N01).

Điểm Quá trình môn Cơ học chất lỏng lớp N07 (Dự thảo)

Các bạn SV lớp (N07) xem dự thảo Điểm Quá trình môn Cơ học chất lỏng trong LINK dưới đây. Nếu có thắc mắc về điểm Quá trình, SV có thể gửi email cho thầy Lê Xuân Hiền hoặc trao đổi ý kiến trực tiếp với thầy Hùng trên lớp học trong ngày 18/8/2017. SV lớp (N07) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm Quá trình CHCL lớp (N07).

Điểm kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ hè của lớp (N01)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 (N01) xem điểm kiểm tra cuối kỳ môn Cơ học chất lỏng trong link dưới đây. Bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem trong buổi học sáng thứ Sáu, ngày 18/8/2017. Các câu hỏi của SV liên quan đến bài kiểm tra cũng sẽ được giải đáp trong buổi học này. SV lớp Cơ học chất lỏng (N01) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra CHCL cuối kỳ hè.

Điểm Thí nghiệm Cơ học chất lỏng lớp (N01) kỳ hè 2017

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 (N01) đã làm thí nghiệm và nộp Báo cáo có thể xem điểm Thí nghiệm của mình trong LINK dưới đây. SV có thắc mắc về điểm Thí nghiệm cần gửi email cho GV hoặc gặp trực tiếp GV trên lớp học trong 5 phút nghỉ giữa giờ.

SV lớp (N01) sử dụng email@wru.vn để xem ĐIỂM THÍ NGHIỆM CHCL.