Điểm kiểm tra giữa kỳ môn Cơ học chất lỏng

SV lớp Cơ học chất lỏng 1-19-(59CX2) xem điểm kiểm tra giữa kỳ 2 năm học 2018-2019 trong link dưới đây. Ngày 10/12/2019, bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. SV có thắc mắc về điểm Bài kiểm tra có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng hoặc thảo luận trực tiếp trên lớp học. Đáp án của đề kiểm tra đã có trên webpage này, SV tự xem đáp án của mình. Ngoài ra, các câu hỏi của SV về bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp học trong buổi chiều ngày 10/12/2019.

SV lớp (59CX2) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KỲ.

 

Điểm Quá trình của lớp Thủy lực công trình 1-19 (59N)

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-19 (59N) đã học xong môn Thủy lực công trình và có thể xem Điểm Quá trình của mình trong link dưới đây hoặc trên bảng thông báo của Bộ môn Thủy lực, phòng 309 nhà A1. Trọng số của Điểm Quá trình là 30%, điểm thi là 70%. SV có thắc mắc về điểm cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng ghi rõ họ tên, lớp, mã số SV. Ngoài ra, các bạn SV có thể gặp GV vào lúc 9h00 ngày 17/10/2019 tại phòng học 341 nhà A3. Hạn cuối cùng để phúc tra Điểm Quá trình là 17h, ngày 20/10/2019.

Các bạn SV xem Điểm Quá trình môn Thủy lực công trình Tại đây.

Điểm Quá trình lớp Cơ học chất lỏng 2-18 (GT)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-18 (GT) đã học xong môn Cơ học chất lỏng và có thể xem Điểm Quá trình của mình trong link dưới đây hoặc trên bảng thông báo của Bộ môn Thủy lực, phòng 309 nhà A1 . Trọng số của Điểm Quá trình là 30%. SV có thắc mắc về điểm cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng ghi rõ họ tên, lớp, mã SV. Ngoài ra, các bạn SV có thể gặp GV vào lúc 8h30 ngày 10/6/2019 tại Bộ môn Thủy lực. Hạn cuối cùng để thắc mắc Điểm Quá trình là 18h00, thứ Ba, ngày 11/6/2019. Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-18 (GT) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem ĐIỂM QUÁ TRÌNH.

Điểm kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ hè 2018, lớp (01)

SV lớp Cơ học chất lỏng (01) đã làm bài kiểm tra cuối kỳ hè 2018 có thể xem điểm kiểm tra trong link dưới đây. Sáng ngày 15/8/2018, bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. Đáp án của đề kiểm tra đã có trên webpage này. SV có thắc mắc về điểm Bài kiểm tra cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng hoặc thảo luận trực tiếp trên lớp học. Ngoài ra, các câu hỏi của SV về bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp học trong buổi sáng ngày 15/8/2018.

SV lớp (01) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem:

Điểm kiểm tra CHCL bài 2.

Điểm Bài tập lớn Thủy lực công trình lớp 57C.TL.02

Các bạn SV lớp 57C.TL.02 đã nộp Bài tập lớn Thủy lực công trình có thể xem điểm Bài tập này trong link dưới đây. Có 9 SV không nộp Bài tập lớn (BTL). Những SV này sẽ có điểm 0 (không điểm) cho mục BTL trong điểm Quá trình của môn học. SV có thắc mắc về điểm BTL cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải đáp. SV lớp 57C.TL.02 sử dụng email của mình để xem Điểm Bài tập lớn TLCT.

Điểm báo cáo thí nghiệm Thủy lực công trình của lớp 57C.TL.02

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17- 57C.TL.02 đã nộp báo cáo thí nghiệm có thể xem điểm thí nghiệm trong link dưới đây. Những SV không nộp báo cáo sẽ có điểm thí nghiệm là 0 (không điểm). SV có thắc mắc về điểm cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải đáp. SV lớp 57C.TL.02 sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm BC thí nghiệm.

Điểm kiểm tra giữa kỳ môn Thủy lực công trình lớp 57C.TL.02

Các bạn SV lớp 1-17 – 57C.TL.02 đã làm bài kiểm tra giữa kỳ môn Thủy lực công trình. Đáp án của  đề kiểm tra đã có trên webpage này. Các bạn có thể xem điểm của bài kiểm tra này trong link dưới đây. Bài kiểm tra sẽ được trả lại cho SV xem vào ngày thứ Sáu, 22/12/2017 tại lớp học, phòng 332 – A4. SV tự bảo quản bài kiểm tra của mình để tính điểm Quá trình. Những SV có thắc mắc điểm của bài kiểm tra có thể gửi email cho PGS.TS. Hồ Việt Hùng hoặc trao đổi ý kiến trực tiếp tại phòng học. Các bạn SV lớp 57C.TL.02 sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra TLCT bài1.