Điểm quá trình môn Cơ học chất lỏng, kỳ 2 năm học 2017-2018

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (58N2) và (58B+CTN) đã học xong môn Cơ học chất lỏng, kết thúc học kỳ 2, năm 2017-2018, có thể xem điểm Quá trình trong link dưới đây. Trọng số của điểm Quá trình là 30%, điểm thi cuối kỳ là 70%. SV có thắc mắc về điểm Quá trình cần gửi email cho PGS. TS Hồ Việt Hùng hoặc đến Bộ môn Thủy lực, phòng 309 nhà A1, lúc 9h30 ngày 11/6/2018 để được giải đáp thắc mắc. Điểm Quá trình của các lớp này cũng được dán ở bảng thông báo của Bộ môn Thủy lực. Hạn cuối cùng để SV gửi thắc mắc về điểm là 20h ngày 11/6/2018.

SV các lớp Cơ học chất lỏng (58N2) và (58B+CTN) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem điểm Quá trình trong link dưới đây:

ĐIỂM QUÁ TRÌNH CỦA LỚP (58N2)

ĐIỂM QUÁ TRÌNH CỦA LỚP (58B+CTN).

Advertisements

Điểm Quá trình môn Cơ học chất lỏng lớp 58M1

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (58M1) GĐ 1, kỳ 2, đã học xong môn Cơ học chất lỏng và có thể xem Điểm Quá trình của mình trong link dưới đây hoặc trên bảng thông báo của Bộ môn Thủy lực, phòng 309 nhà A1 . Trọng số của Điểm Quá trình là 30%. SV có thắc mắc về điểm cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng ghi rõ họ tên, lớp, mã số SV. Ngoài ra, các bạn SV có thể gặp GV vào lúc 8h15 ngày 2/4/2018 tại Bộ môn Thủy lực. Hạn cuối cùng để thắc mắc Điểm Quá trình là 22h, thứ Hai, ngày 2/4/2018. Các bạn SV lớp (58M1) sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Điểm quá trình CHCL 58M1.

Điểm Quá trình của lớp Thủy lực công trình 1-17- 57C.TL.02

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17- 57C.TL.02 đã học xong môn Thủy lực công trình và có thể xem Điểm Quá trình của mình trong link dưới đây hoặc trên bảng thông báo của Bộ môn Thủy lực, phòng 309 nhà A1. Trọng số của Điểm Quá trình là 30%, điểm thi là 70%. SV có thắc mắc về điểm cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng ghi rõ họ tên, lớp, mã số SV. Ngoài ra, các bạn SV có thể gặp GV vào lúc 10h00 ngày 8/1/2018 tại Bộ môn Thủy lực. Hạn cuối cùng để phúc tra Điểm Quá trình là 18h, thứ Hai, ngày 8/1/2018. Các bạn SV lớp 57C.TL.02 xem  Điểm Quá trình TLCT 57C.TL2

Điểm Bài tập lớn Thủy lực công trình lớp 57C.TL.02

Các bạn SV lớp 57C.TL.02 đã nộp Bài tập lớn Thủy lực công trình có thể xem điểm Bài tập này trong link dưới đây. Có 9 SV không nộp Bài tập lớn (BTL). Những SV này sẽ có điểm 0 (không điểm) cho mục BTL trong điểm Quá trình của môn học. SV có thắc mắc về điểm BTL cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải đáp. SV lớp 57C.TL.02 sử dụng email của mình để xem Điểm Bài tập lớn TLCT.

Điểm báo cáo thí nghiệm Thủy lực công trình của lớp 57C.TL.02

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17- 57C.TL.02 đã nộp báo cáo thí nghiệm có thể xem điểm thí nghiệm trong link dưới đây. Những SV không nộp báo cáo sẽ có điểm thí nghiệm là 0 (không điểm). SV có thắc mắc về điểm cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải đáp. SV lớp 57C.TL.02 sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm BC thí nghiệm.

Điểm kiểm tra giữa kỳ môn Thủy lực công trình lớp 57C.TL.02

Các bạn SV lớp 1-17 – 57C.TL.02 đã làm bài kiểm tra giữa kỳ môn Thủy lực công trình. Đáp án của  đề kiểm tra đã có trên webpage này. Các bạn có thể xem điểm của bài kiểm tra này trong link dưới đây. Bài kiểm tra sẽ được trả lại cho SV xem vào ngày thứ Sáu, 22/12/2017 tại lớp học, phòng 332 – A4. SV tự bảo quản bài kiểm tra của mình để tính điểm Quá trình. Những SV có thắc mắc điểm của bài kiểm tra có thể gửi email cho PGS.TS. Hồ Việt Hùng hoặc trao đổi ý kiến trực tiếp tại phòng học. Các bạn SV lớp 57C.TL.02 sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra TLCT bài1.

Điểm Quá trình môn Thủy lực công trình, giai đoạn 1, học kỳ 1

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17 (57CTN.02), GĐ 1 kỳ 1 năm học 2017-2018 đã học xong môn Thủy lực công trình và có thể xem Điểm Quá trình của mình trong link dưới đây hoặc trên bảng thông báo của Bộ môn Thủy lực, phòng 309 nhà A1 . Trọng số của Điểm Quá trình là 30%. SV có thắc mắc về điểm cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng ghi rõ họ tên, lớp, mã số SV. Ngoài ra, các bạn SV có thể gặp GV vào lúc 9h30 ngày 30/10/2017 tại Bộ môn Thủy lực. Hạn cuối cùng để thắc mắc Điểm Quá trình là 20h, thứ Hai, ngày 30/10/2017. Các bạn SV lớp (57CTN.02) sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem ĐIỂM QUÁ TRÌNH TLCT.