Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 12 – Dòng chảy qua lỗ, vòi

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17 (58N2) và (58B+CTN) sẽ làm các bài tập chương 12 trong LINK dưới đây. Các bài tập này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán độ sâu nước trong bể chứa và lưu lượng dòng chảy ổn định qua lỗ, vòi; hoặc tính thời gian cần thiết để tháo cạn bể chứa hay chảy đầy bể chứa (dòng chảy không ổn định qua lỗ). Đây là một trong các dạng bài tập sẽ thi cuối kỳ. Các bài tập chương 12 sẽ được thảo luận trên lớp học trong ngày 30/5/2018.

BÀI TẬP CHƯƠNG 12 CHCL.

 

Advertisements

Kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ 2, năm học 2017-2018

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17 (58N2) sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ 2, trong tiết 2, thứ Tư, ngày 30/5/2018 tại lớp học, phòng 333 nhà A3.

Lớp (58B+CTN) sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ 2, trong tiết 11, thứ Tư, ngày 30/5/2018 tại lớp học, phòng 304 nhà B5.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 4, 5, 6, 8.

Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng và Bài giảng Cơ học chất lỏng.

Hạn nộp BC Thí nghiệm CHCL của lớp (58B+CTN): 15h40, thứ Hai, ngày 28/5/2018 tại lớp học.

Điểm kiểm tra giữa kỳ môn Cơ học chất lỏng

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17- (58N2) và (58B+CTN) xem điểm kiểm tra giữa kỳ trong link dưới đây. Thứ Bảy, ngày 26/5/2018, bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. SV có thắc mắc về điểm Bài kiểm tra cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải đáp, hoặc thảo luận trực tiếp trên lớp học. Đáp án của đề kiểm tra này đã có trên webpage, SV tự xem đáp án của mình. Ngoài ra, các câu hỏi về bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp học trong ngày 26/5/2018. SV lớp (58N2) và (58B+CTN) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem

Điểm kiểm tra CHCL bài 1.

Đáp án đề kiểm tra lần 1 môn Cơ học chất lỏng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 58N2, 58B+CTN có thể xem đáp án đề kiểm tra giữa kỳ trong link dưới đây. Bài kiểm tra này liên quan đến các kiến thức về Thủy tĩnh học. Điểm bài kiểm tra sẽ có trên webpage này trong thời gian sớm nhất. Các câu hỏi liên quan đến bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp học vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, hoặc qua email của GV. Bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. Các bạn SV lớp (58N2) và (58B+CTN) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem:

Đáp án đề kiểm tra Thủy tĩnh lớp (58N2).

Đáp án đề kiểm tra Thủy tĩnh lớp (58B+CTN).

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 8 – Dòng chảy ổn định trong ống, tổn thất năng lượng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17 (58N2) và (58B+CTN) cần làm các bài tập chương 8 trong sách Cơ học chất lỏng tập 1 và các bài tập dưới đây. Nội dung bài tập có phần tính toán tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ trong dòng chảy ổn định, chất lỏng không nén được. Các bài tập chương 8 giúp SV ứng dụng thành thạo phương trình năng lượng và phương trình liên tục để giải quyết các vấn đề thực tế. Các bài tập này sẽ được thảo luận trên lớp học trong ngày 23/5/2018.

BT Chương 8 CHCL.

Cơ học chất lỏng: Bài tập Chương 6 – Phương trình động lượng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (58N2) và (58B+CTN) cần tham khảo các ví dụ trong bài giảng của GV và làm bài tập chương 6 trong giáo trình Cơ học chất lỏng tập 1. Ngoài ra, các bạn sẽ làm thêm một số bài tập trong link dưới đây nhằm ứng dụng các phương trình động lượng, năng lượng và phương trình liên tục để xác định lực của dòng chảy tác dụng lên thành ống hoặc tấm chắn hay bề mặt công trình… Đây là các vấn đề hay gặp trong thực tế. Các bài tập chương này sẽ được thảo luận trên lớp học. Đây là một trong các nội dung sẽ thi kết thúc môn học.

Bài tập chương 6 PTĐL

SV lớp Cơ học chất lỏng (58B + CTN) đăng ký thí nghiệm theo 3 nhóm

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17 (58B + CTN), học lý thuyết tiết 10, 11, 12, Chiều thứ Hai, thứ Tư tại phòng 304 B5, sẽ đăng ký thí nghiệm từ ngày 11/5 đến 14/5/2018, có 3 nhóm thí nghiệm:

Nhóm 1: Sáng thứ Ba, ngày 15/5/2018;

Nhóm 2: Sáng thứ Năm, ngày 17/5/2018;

Nhóm 3: Sáng thứ Ba, ngày 22/5/2018.

SV LỚP 58B+CTN đăng ký thí nghiệm TẠI ĐÂY.