Cơ học chất lỏng: Bài tập Chương 6 – Phương trình động lượng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (60MT) cần tham khảo các ví dụ trong bài giảng của GV và làm bài tập chương 6 trong giáo trình Cơ học chất lỏng tập 1. Ngoài ra, các bạn sẽ làm thêm một số bài tập trong link dưới đây nhằm ứng dụng các phương trình động lượng, năng lượng và phương trình liên tục để xác định lực của dòng chảy tác dụng lên thành ống hoặc tấm chắn hay bề mặt công trình… Đây là các vấn đề thường gặp và cần giải quyết trong thực tế.

Các bài tập chương này sẽ được thảo luận trên lớp học trong buổi sáng thứ Năm và thứ Ba. Đây là một trong các nội dung sẽ thi kết thúc môn học.

Bài tập chương 6 PTĐL

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 8 – Tổn thất năng lượng trong dòng chảy

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (60MT) cần làm các bài tập chương 8 trong sách Cơ học chất lỏng tập 1 và các bài tập dưới đây. Nội dung bài tập có phần tính toán tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ trong dòng chảy ổn định, chất lỏng không nén được. Các bài tập chương 8 giúp SV ứng dụng thành thạo phương trình năng lượng và phương trình liên tục để giải quyết các vấn đề thực tế. Các bài tập này sẽ được thảo luận trên lớp học trong buổi sáng thứ Năm, ngày 9/7/2020.

BT Chương 8 CHCL.

Đáp án đề kiểm tra giữa kỳ môn Cơ học chất lỏng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng có thể xem đáp án đề kiểm tra giữa kỳ trong link dưới đây. Bài kiểm tra này liên quan đến các kiến thức về Thủy tĩnh, gồm có áp suất và áp lực thủy tĩnh. Điểm bài kiểm tra sẽ có trên webpage này. Các câu hỏi liên quan đến bài kiểm tra được giải đáp trên lớp học, hoặc SV có thể gửi câu hỏi đến email của PGS. TS. Hồ Việt Hùng. Bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. Các bạn SV sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem: ĐÁP ÁN KIỂM TRA CƠ HỌC CHÂT LỎNG GIỮA KỲ.

Cơ học chất lỏng ứng dụng (TLS): Bài tập Dòng không đều trong kênh

Các bài tập về dòng chảy ổn định, không đều trong kênh sẽ giúp SV thực hành tính toán, xác định độ sâu phân giới, độ dốc phân giới, năng lượng đơn vị mặt cắt, số Froude và vẽ đường mặt nước trong kênh lăng trụ. Ngoài ra, SV cần xác định vị trí nước nhảy trên kênh và tính toán các đặc trưng của nước nhảy. Phương pháp cộng trực tiếp sẽ giúp SV tính toán chiều dài đoạn kênh khi biết các độ sâu ở hai đầu, hoặc tìm độ sâu dòng chảy tại một vị trí nào đó trên kênh. Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng ứng dụng (TLS) làm bài tập về dòng không đều trong kênh. SV sẽ thảo luận các bài tập này trong buổi học trên lớp.

Bài tập số 2 TLCT

Thủy lực công trình (TLS): Bài tập Chương 3 – Nối tiếp, tiêu năng

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình (TLS) sẽ làm các bài tập chương 3 trong link dưới đây. Các bài tập này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán và xác định hình thức nối tiếp dòng chảy sau đập tràn, kích thước của bể tiêu năng. SV sẽ nắm được các dạng bể tiêu năng ở Việt Nam và trên thế giới, ứng dụng cho việc thiết kế các công trình thủy lợi. Sau khi làm các bài tập này, SV sẽ nắm vững kiến thức về công trình tiêu năng sau đập tràn.

BÀI TẬP TLCT SỐ 5.

Thủy lực công trình (TLS): Bài tập Chương 2 – Đập tràn

Chương 2: Đập tràn giới thiệu về các dạng đập tràn và phương pháp tính toán thủy lực các loại đập tràn thành mỏng, thực dụng, đỉnh rộng. Các bài tập của chương này giúp SV xác định lưu lượng qua tràn, cột nước hay chiều rộng của tràn. Các dạng bài mẫu đã được giới thiệu trong giờ học trên lớp và trong các giáo trình. Thực hành các bài tập này giúp SV nắm vững phương pháp tính thử dần và rèn luyện kỹ năng tính toán. Chương này có 2 bài tập: bài tập số 3 về đập tràn thành mỏng và thực dụng, bài tập số 4 về đập tràn đỉnh rộng. Các bạn SV lớp Thủy lực công trình (TLS) tại Phân hiệu Miền Nam làm bài tập số 4 và sẽ thảo luận trên lớp học vào buổi sáng ngày 28/6/2020.

Bài tập số 3 TLCT,

Bài tập số 4 TLCT.

Cơ học chất lỏng ứng dụng (TLS): Bài tập Dòng chảy đều trong kênh

Các bạn SV TLS thân mến, Dòng chảy ổn định đều trong kênh hở là nội dung đầu tiên của Phần Thủy lực công trình (môn Cơ học chất lỏng ứng dụng). Các bài tập trong mục này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán các kích thước mặt cắt ngang của kênh lăng trụ như độ sâu dòng đều, chiều rộng đáy kênh, xác định vận tốc và lưu lượng dòng chảy đều trong kênh. Ngoài ra, sau khi hoàn thành các bài tập này, SV sẽ hiểu rõ mặt cắt lợi nhất về thủy lực.

BT CHCL chương 10

Kiểm tra Cơ học chất lỏng giữa kỳ

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-19 (Học tiết 1,2,3 thứ Ba, Năm, phòng 327) sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ trong buổi học sáng thứ Năm, ngày 25/6/2020 tại lớp học, phòng 327 nhà A2.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 1, 2, 3.

Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng và Bài giảng Cơ học chất lỏng.

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 3 – Thủy tĩnh

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng (60MT) thân mến,

Để học tập hiệu quả phần Thủy tĩnh, các bạn phải đọc Giáo trình Cơ học chất lỏng và các ví dụ trong bài giảng, học thuộc các công thức tính áp suất, áp lực lên mặt phẳng và mặt trụ, làm các bài tập trong sách Cơ học chất lỏng tập 1 và những bài tập trong LINK dưới đây. Nội dung các bài tập này sẽ được thảo luận trên lớp học. GV sẽ giải  đáp các câu hỏi của SV liên quan đến phần Thủy tĩnh trong buổi học trên lớp vào sáng ngày 18/6/2020, hoặc qua email.

Các bài tập chương 3: Thủy tĩnh như sau

BT Áp suất, áp lực tác dụng lên mặt phẳng

BT Áp lực tác dụng lên mặt cong