Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 12 – Dòng chảy qua lỗ, vòi

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17 (58M1) sẽ làm các bài tập chương 12 trong LINK dưới đây. Các bài tập này giúp SV thực hành kỹ năng tính toán độ sâu nước trong bể chứa và lưu lượng dòng chảy ổn định qua lỗ, vòi; hoặc tính thời gian cần thiết để tháo cạn bể chứa hay chảy đầy bể chứa (dòng chảy không ổn định qua lỗ). Đây là một trong các dạng bài tập sẽ thi cuối kỳ. Các bài tập chương 12 sẽ được thảo luận trên lớp học trong tiết 10, chiều ngày 20/3/2018.

BÀI TẬP CHƯƠNG 12 CHCL.

Advertisements

Kiểm tra Cơ học chất lỏng kết thúc giai đoạn 1 của kỳ 2

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17 (58M1) sẽ làm bài kiểm tra cuối giai đoạn 1, trong tiết 11, thứ Ba, ngày 20/3/2018 tại lớp học, phòng 421 A2.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 4, 5, 6, 8.

Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng và Bài giảng Cơ học chất lỏng.

Hạn nộp BC Thí nghiệm CHCL: 15h40, thứ Năm, ngày 15/3/2018 tại lớp học.

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 8 – Dòng chảy ổn định trong ống, tổn thất năng lượng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17 (58M1) cần làm các bài tập chương 8 trong sách Cơ học chất lỏng tập 1 và các bài tập dưới đây. Nội dung bài tập có phần tính toán tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ trong dòng chảy ổn định, chất lỏng không nén được. Các bài tập chương 8 giúp SV ứng dụng thành thạo phương trình năng lượng và phương trình liên tục để giải quyết các vấn đề thực tế. Các bài tập này sẽ được thảo luận trên lớp học trong buổi chiều ngày 8/3/2018.

BT Chương 8 CHCL.

Advertisements

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17 (58M1) đăng ký thí nghiệm theo nhóm

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17 (58M1), học lý thuyết tiết 10, 11, 12 chiều thứ Ba, thứ Năm tại phòng 421 A2, làm thí nghiệm theo 3 nhóm như sau:

Nhóm 1: Sáng thứ Ba, ngày 6/3/2018;

Nhóm 2: Chiều thứ Tư, ngày 7/3/2018;

Nhóm 3: Sáng thứ Sáu, ngày 9/3/2018.

SV đăng ký thí nghiệm TẠI ĐÂY.

Advertisements

Cơ học chất lỏng: Bài tập Chương 6 – Phương trình động lượng

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17- (58M1) cần tham khảo các ví dụ trong bài giảng của GV và làm bài tập chương 6 trong giáo trình Cơ học chất lỏng tập 1. Ngoài ra, các bạn sẽ làm thêm một số bài tập trong link dưới đây nhằm ứng dụng các phương trình động lượng, năng lượng và phương trình liên tục để xác định lực của dòng chảy tác dụng lên thành ống hoặc tấm chắn hay bề mặt công trình… Đây là các vấn đề hay gặp trong thực tế. Các bài tập chương này sẽ được thảo luận trên lớp học trong buổi chiều thứ Năm, ngày 1/3/2018. Đây là một trong các nội dung sẽ thi kết thúc môn học.

Bài tập chương 6 PTĐL

Advertisements

Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 5 – Phương trình Bernoulli

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17- (58M1) sẽ làm một số bài tập chương 5 trong LINK dưới đây. SV sẽ ứng dụng phương trình Bernoulli và phương trình Liên tục để xác định công suất của máy bơm hay kiểm tra hiện tượng khí thực. Các bài tập của chương này chưa yêu cầu SV tính tổn thất năng lượng trong dòng chảy. Sau khi học chương 8, SV sẽ ứng dụng phương trình năng lượng và các công thức tính tổn thất cột nước để giải các bài toán phức tạp hơn về dòng chảy trong ống dẫn nước, hoặc trong kênh hở.  Các câu hỏi liên quan đến bài tập của chương này sẽ được giải đáp trên lớp học hoặc qua email của GV.

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

Advertisements

Điểm kiểm tra giữa kỳ môn Cơ học chất lỏng

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-17- 58M1 xem điểm kiểm tra giữa kỳ trong link dưới đây. Ngày 1/3/2018, bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. SV có thắc mắc về điểm Bài kiểm tra cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải đáp, hoặc thảo luận trực tiếp trên lớp học. Đáp án của đề kiểm tra này đã có trên webpage, SV tự xem đáp án của mình. Ngoài ra, các câu hỏi về bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp học trong buổi chiều ngày 1/3/2018. SV lớp 58M1 sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra CHCL giữa kỳ.

Advertisements