Bài tập lớn Thủy lực công trình GĐ2, kỳ I năm học 2017-2018

Bài tập lớn môn Thủy lực công trình do bộ môn Thủy lực biên soạn sẽ giúp SV thực hành tính toán thủy lực các công trình trong một hệ thống thủy lợi nhỏ. GV phụ trách môn học giao cho mỗi SV một bộ số liệu riêng. SV phải làm bài tập lớn này trong suốt thời gian học môn Thủy lực công trình. Nội dung các bước tính toán sẽ được GV hướng dẫn trên lớp ngay sau khi học lý thuyết, sau đó SV thực hiện bài tập của mình. Thực hành các phần của bài tập này sẽ giúp SV nâng cao kỹ năng tính toán các công trình thực tế như đập tràn, bể tiêu năng, cống lộ thiên, kênh… Cuối học kỳ SV nộp bài tập lớn cho GV chấm để đánh giá điểm quá trình. Những bài tập nộp muộn sau hạn sẽ không được chấp nhận và bị điểm Không.

Đề bài tập cho SV lớp Thủy lực công trình 1-17- 57C.TL.02: Bài tập lớn TLCT

Hạn nộp bài tập: 15h40, thứ Sáu, ngày 29/12/2017.

Advertisements

Thủy lực công trình: Chương 1 – Dòng chảy ổn định trong kênh

Chào các bạn SV lớp Thủy lực công trình-1-17 (57C-TL.02),

Đây là webpage phục vụ môn học Thủy lực công trình. Tại đây các bạn sẽ theo dõi thông tin liên quan đến lớp học (57C-TL.02) như: lịch kiểm tra, lịch thí nghiệm, nội dung kiểm tra và thi cuối kỳ, điểm quá trình… Ngoài ra, các bạn sẽ lấy bài tập để làm ở nhà trong link dưới đây. Các bài tập trên webpage này được biên soạn theo nội dung của từng chương mà SV học trên lớp, mỗi chương sẽ có 1 hoặc 2 bài tập. Các bạn chuẩn bị những bài tập này để thảo luận trên lớp học. Nội dung các bài tập và mọi câu hỏi liên quan đến môn học sẽ được giảng viên giải đáp trong giờ học, qua email hoặc tại văn phòng Bộ môn Thủy lực.

Trong tuần này các bạn sẽ làm bài tập đầu tiên của chương 1 về dòng chảy đều trong kênh lăng trụ, nội dung này đã có trong môn Cơ học chất lỏng và được nhắc lại ngắn gọn trong môn Thủy lực công trình.

Bài tập TLCT số 1

Thời khóa biểu lớp học: Chiều thứ Tư, thứ Sáu, tiết 10, 11, 12 ở Phòng 332 nhà A4.

Giảng viên phụ trách lớp: PGS. TS. Hồ Việt Hùng.

Điểm Quá trình môn Thủy lực công trình, giai đoạn 1, học kỳ 1

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17 (57CTN.02), GĐ 1 kỳ 1 năm học 2017-2018 đã học xong môn Thủy lực công trình và có thể xem Điểm Quá trình của mình trong link dưới đây hoặc trên bảng thông báo của Bộ môn Thủy lực, phòng 309 nhà A1 . Trọng số của Điểm Quá trình là 30%. SV có thắc mắc về điểm cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng ghi rõ họ tên, lớp, mã số SV. Ngoài ra, các bạn SV có thể gặp GV vào lúc 9h30 ngày 30/10/2017 tại Bộ môn Thủy lực. Hạn cuối cùng để thắc mắc Điểm Quá trình là 20h, thứ Hai, ngày 30/10/2017. Các bạn SV lớp (57CTN.02) sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem ĐIỂM QUÁ TRÌNH TLCT.

Điểm kiểm tra Thủy lực công trình bài 2

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17-(57CTN.02) xem điểm Kiểm tra bài 2, cuối giai đoạn 1 trong link dưới đây. Nếu SV có thắc mắc về điểm kiểm tra, cần gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải quyết ngay. Trong buổi học chiều ngày 24/10, PGS. Hồ Việt Hùng sẽ giải đáp các câu hỏi của SV liên quan đến nội dung bài kiểm tra, các chương đã học và chuẩn bị thi hết môn. SV lớp 57CTN.02 sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra TLCT bài 2.

Kiểm tra Thủy lực công trình cuối giai đoạn 1, học kỳ 1

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình-1-17 (57CTN.02) sẽ làm bài kiểm tra cuối giai đoạn 1 vào tiết 12, thứ Năm, ngày 19/10/2017 tại lớp học, phòng 430 nhà A4.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến nội dung các chương 2, 3, 4. Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ sở hệ thống thủy lực công trình, Thủy lực tập 2 và Bài giảng Thủy lực công trình.

SV chú ý: Hạn nộp Bài tập lớn là ngày 19/10/2017.

Lớp Thủy lực công trình 1-17-57CTN.02 đăng ký thí nghiệm

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-17-57CTN.02 sẽ làm thí nghiệm theo nhóm tại Phòng thí nghiệm Thủy lực tổng hợp ở tầng 1 nhà B5. Có 2 nhóm thí nghiệm,

– Nhóm 1: Sáng thứ Tư, ngày 4/10/2017.  

– Nhóm 2: Sáng thứ Năm, ngày 5/10/2017.

Mỗi sinh viên chỉ được đăng kí 1 lần và có thể chỉnh sửa nội dung đã đăng ký. SV lớp 1-17-57CTN.02 sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để Đăng ký thí nghiệm Thủy lực công trình.

Kiểm tra giữa kỳ môn Thủy lực công trình

Các bạn SV lớp Thủy lực công trình-1-17 (57CTN.02) sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ vào tiết 12, thứ Năm, ngày 21/9/2017 tại lớp học, phòng 430 nhà A4.

Nội dung kiểm tra: Chương 1 – Dòng chảy ổn định trong kênh hở.

Thời gian làm bài: 45 phút. Tài liệu được phép sử dụng: Sách và Bài giảng Thủy lực công trình.

Theo Quy chế, SV chỉ được thi hết môn khi học đủ 80% thời lượng môn học và có 1 bài kiểm tra đạt yêu cầu.