Cơ học chất lỏng: Bài tập chương 3 – Thủy tĩnh

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-9 (N01) học kỳ hè năm 2017 thân mến,

Chào mừng các bạn đến với môn Cơ học chất lỏng,

Đây là trang web phục vụ môn học. Tại đây các bạn sẽ lấy bài tập để làm ở nhà và theo dõi các thông tin liên quan đến lớp học như: lịch kiểm tra, lịch thí nghiệm, nội dung kiểm tra, thi cuối kỳ… Các bài tập trên webpage này dựa theo nội dung của từng chương mà SV đã học trên lớp, giúp SV củng cố kiến thức và thực hành kỹ năng tính toán. Để học tập hiệu quả, các bạn phải làm các bài tập trong sách Cơ học chất lỏng và những bài tập trên webpage này. Nội dung các bài tập sẽ được thảo luận trên lớp. GV sẽ giải đáp các câu hỏi của SV liên quan đến môn học trong các buổi học trên lớp hoặc qua email.

Giảng viên phụ  trách lớp: PGS. TS. Hồ Việt Hùng.

Dưới đây là các bài tập chương 3: Thủy tĩnh.

BT Áp suất, áp lực tác dụng lên mặt phẳng

BT Áp lực tác dụng lên mặt cong

Điểm quá trình môn Cơ học chất lỏng lớp (N4)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-(N4) xem điểm quá trình trong link dưới đây. SV có thắc mắc về điểm Quá trình có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải đáp theo đ/c: hohung.thuyluc@tlu.edu.vn. Hạn cuối cùng là 9h00 ngày 13/6/2017. Trọng số điểm quá trình là 30%. SV lớp (N4) sử dụng tài khoản email@wru.vn để xem Điểm Quá trình CHCL N4.

Điểm quá trình môn Cơ học chất lỏng lớp (C1)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-(C1) xem điểm quá trình trong link dưới đây. SV có thắc mắc về điểm Quá trình có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng theo đ/c: hohung.thuyluc@tlu.edu.vn để được giải đáp. Hạn cuối cùng là 17h00 ngày 12/6/2017. Trọng số điểm quá trình là 30%. SV lớp (C1) sử dụng tài khoản email@wru.vn để xem Điểm Quá trình CHCL lớp (C1).

Kiểm tra cuối kỳ môn Cơ học chất lỏng

SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16 (C1) và (N4) sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ vào thời gian như sau:

  • Lớp (N04): tiết 11, thứ ba, ngày 30/5/2017 tại phòng 429 A2;
  • Lớp (C1): tiết 2, thứ năm, ngày 01/6/2017 tại phòng 333 A3.

Nội dung kiểm tra: một bài tập liên quan đến các chương 4, 5, 6, 8. Thời gian làm bài tự luận: 45 phút.

Tài liệu được phép sử dụng: Sách Cơ học chất lỏng và Bài giảng Cơ học chất lỏng.

Theo Quy chế, SV chỉ được thi kết thúc môn học khi đi học đủ 80% thời lượng môn học (36 tiết học) và có 1 bài kiểm tra đạt yêu cầu.

Điểm kiểm tra môn Cơ học chất lỏng bài 1, lớp 2-16-(C1)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-(C1) đã làm bài kiểm tra giữa kỳ môn Cơ học chất lỏng và có thể xem điểm bài kiểm tra này trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến bài kiểm tra và điểm của SV sẽ được giải đáp trên lớp học hoặc qua email. Ngày 22/5/2017, bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. SV lớp (C1) sử dụng tài khoản email @wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra Thủy tĩnh lớp C1.